THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ค่ายผูกสัมพันธ์สานฝันเด็กพิการครั้งที่ 4
ค่ายผูกสัมพันธ์สานฝันเด็กพิการครั้งที่ 4
กิจกรรม "ค่ายผูกสัมพันธ์สานฝันเด็กพิการ" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ โดยมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชียแห่งประเทศไทย (WAFCAT) ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเด็กนักเรียนพิการ 50 คน ผู้ปกครอง 62 คน ครูผู้สอน 50 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน จากจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรม “กำลังใจจากใครบางคน” โดยมีวิทยากรรับเชิญ อาจารย์สุพรธรรม มงคลสวัสดิ์ ได้เล่าประสบการณ์จากที่ท่านเริ่มต้นการต่อสู้กับความพิการ รวมถึงการเรียนรู้ การปรับตัว การทำงาน ให้มีความสุขและหลังจากนั้นก็เข้าสู่กิจกรรมช่วงบ่าย โดยเป็นกิจกรรมตามฐานต่างๆ เช่น ฐานสุขภาพร่างกายและการฟื้นฟู ฐานความหลากหลายทางอาชีพของคนพิการ ฐานงานทุนการศึกษาเด็กเรียนร่วม ต่อมามีกิจกรรมเปิดใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศิลปะสนุกๆที่ทำน้องๆ ได้ฝึกการระบายสีและการออกแบบการ์ดความฝัน

วันที่สองเริ่มต้นด้วย กิจกรรมสามัคคีคือพลัง หน้าที่ของเรา คนดีของสังคม และในตอนบ่ายได้ออกไปทัศนศึกษาดูงานที่หมู่บ้านช้าง (ตากลาง) อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ แสดงกิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมเด่นของงานคืนนั้นคือ การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญจากหมอพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 

และในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมที่สรุปเนื้อหาจาการเข้าค่ายผูกสัมพันธ์สานฝันเด็กพิการครั้งที่ 4 โดยมีตัวแทนครูผู้สอน ผู้ปกครองและน้องๆ ที่ได้มาออกมาขอบคุณและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายและการร้องเพลงค่ายก่อนการอำลาพร้อมทั้งพิธีปิดค่าย 

2012-02-28 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5954

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand