THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมสนับสนุนEDF > ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โรงอาหารให้โรงเรียนประถมขนาดเล็ก
ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โรงอาหารให้โรงเรียนประถมขนาดเล็ก

ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับโรงอาหารของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล นอกเหนือจากอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการแล้ว โรงอาหารยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการเด็กนักเรียนทุกคน เพื่อให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เนื่องด้วยการขาดแคลนงบประมาณในโรงเรียนประถมขนาดเล็กประจำชุมชนหลายๆแห่ง จึงทำให้อุปกรณ์สำหรับโรงอาหารที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัย ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในวัยอนุบาล และประถมศึกษา
 


โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด
จังหวัดหนองคาย ซึ่งเด็กนักเรียนทั้ง 86 คน และครู 5 คน
ต้องใช้รับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจำทุกวันภาพปัจจุบันของโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารกลางวัน ของโรงเรียน
ดาวเรืองสมสะอาด ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาค ได้ถูกปรับเปลี่ยนตาม
มาตรฐานสำหรับการใช้บริโภค ทางโรงเรียนจึงได้ออกจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
 
การสนับสนุนจากท่านจะช่วยปรับปรุง พัฒนา แก้ไข โรงอาหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนเพื่อให้เป็นโรงอาหารให้สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ทุกคน โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น และได้มาตรฐานสำหรับการใช้บริโภค (Food grade) เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน ได้แก่ เครื่องครัว ถาดใส่อาหาร แก้วน้ำ โต๊ะ เก้าอี้  ตู้เก็บอาหาร และเตาแก๊ส เป็นต้น เพื่อให้โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
 


โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยต้องการงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารใหม่จำนวน 10 ตัว และเก้าอี้จำนวน 100 ตัว งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน 34,500 บาท
 
  • ระยะเวลารับเปิดบริจาค: 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ.2565
  • กลุ่มเป้าหมาย: โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 120คน) จำนวน 5-10 แห่งในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิ EDF (จำนวนโรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนเงินบริจาคที่ได้รับสนับสนุน)
  • งบประมาณ: 30,000-50,000 บาท/โรงเรียน
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการ: ภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้โดยการสแกนคิวอาร์โค๊ด ผ่านระบบE-donation ด้านล่างนี้ (โปรดระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะร่วมบริจาค) โดยทุกๆการบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยธนาคารจะนำส่งข้อมูลการบริจาคของท่านให้แก่กรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2565 ต่อไป

 

 
 
  • กรณีโอนเงินบริจาคผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย โปรดแจ้งการบริจาคของท่านเพื่อขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่ อีเมล์ [email protected] หรือ Line: @edfthai
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF โทร 02-579-9209-11 อีเมล์ [email protected]
 
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand