THA  ENG   JPN
 
เรียนท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

มูลนิธิ EDF ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชนด้อยโอกาส ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี2530 โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากผู้บริจาค และผู้สนับสนุน จากทุกภาคส่วนในสังคม ส่งผลให้ตลอดระยะเวลา 28 ปี เราสามารถระดมทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 344,223 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้จำนวน 528,532,400 บาท ในพื้นที่กว่า 4,000 โรงเรียน ใน 51 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ในปี 2559 นอกจากจะเป็นปีที่ 29 ของการดำเนินงาน เพื่อพันธกิจในการพัฒนาการศึกษาของมูลนิธิ​EDF แล้ว ยังเป็นอีกปีหนึ่ง ที่เรายังคงต้องการการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน เพื่อช่วยเติมเต็ม “ความหวัง” ของเด็กด้อยโอกาสอีกจำวนมากเหลือเกิน ที่กำลังรอคอย “โอกาส” ที่จะมี “อนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา”
เรื่องราวชีวิตของ “กิตินันท์” หรือ “วุ้น” เด็กนักเรียนชั้นป.6 วัย 12 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เรานำเสนอผ่านเรื่อง บททดสอบของชีวิต ที่อาจเดิมพันด้วยอนาคตของเขา” สามารถเป็นตัวแทนบอกเล่าการต่อสู้ชีวิต ของเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งหลังจากท่านได้อ่านเรื่องราวของเขาแล้ว ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจเคยเผชิญกับ บททดสอบที่ท้าทาย” ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ที่คล้ายหรือต่างไปจากที่ เด็กชายกิตินันท์ กำลังประสบอยู่ ผมเองก็เช่นกันครับ ซึ่งการที่คนเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตมาได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะ “ความพยายาม ของตนเอง ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมาจาก โอกาสดีๆ” ที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งบางทีอาจเป็น จุดเปลี่ยนของชีวิต ได้เลยทีเดียว
 
ดังนั้น ทุนการศึกษา” จึงเปรียบเสมือน “โอกาส” ที่จะช่วยให้เด็กๆเหล่านี้ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ในชีวิตเพราะ ความรู้ และ สติปัญญา จะเป็นสมบัติที่ติดตัวพวกเขาตลอดไป
 
สำหรับปีการศึกษา 2559 ที่กำลังจะมาถึง นอกจากเด็กชายกิตินันท์ แล้ว มูลนิธิ EDF คาดว่าจะมีเด็กยากไร้อีกจำนวนมากกว่าหนึ่งหมื่นคน ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF โปรด “ให้” โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กๆ เหล่านี้สักหนึ่งคนเถิดครับ ด้วยการบริจาคเพียงเดือนละ 200-500 บาท หรือ
ปีละ 2,000-5,000 บาท ผ่านโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ท่านสามารถสร้างให้เด็กคนหนึ่งมี ภูมิคุ้มกันความยากจน และหลักประกันในอนาคตที่ดี เพราะผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า “ผู้มีการศึกษา ย่อมมีศักยภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตนเองได้ อย่างแท้จริง”
 
ในช่วงเวลาแห่งความสุขและการแบ่งปันในเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่ใกล้เข้ามานี้ ท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. มูลนิธิ EDF เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึง 31 พฤษภาคม 2559
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand