THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา

หลังจากที่มูลนิธิ EDF เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน (15 มกราคม 2558) มูลนิธิ EDF ได้รับบริจาคทุนการศึกษาแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,598 ทุน ประกอบไปด้วยทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,218 ทุน มัธยมศึกษาตอนปลาย 840 ทุน ทุนการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 47 ทุน และทุนการศึกษาใต้ฟ้าเดียวกัน เพื่อเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ จากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 493 ทุน ​ซึ่งมูลนิธิ EDF ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้หยิบยื่น โอกาสทางการศึกษา ที่มีค่ายิ่ง แก่เด็กๆที่ยากไร้ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ครับ
 
ควบคู่ไปกับการรับบริจาคทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF ยังได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราคาดว่าจะสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเด็กนักเเรียนให้แล้วเสร็จ และ ประกาศจำนวนที่แน่นอนของเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2558 ให้ทุกท่านได้รับทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ครับ
ซึ่งในระหว่างนี้ ทีมงานเจ้าหน้าที่มูลนิธิ EDF ยังได้ทำการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF จากกว่า 4,000 โรงเรียน ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศไทย  เพื่อชี้แจงนโยบายทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF รวมถึงขั้นตอน และกระบวนการในการคัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัติของเด็กนักเรียน ที่จะสมัครขอรับทุน และการสุ่มตัวอย่างเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุน ในแต่ละจังหวัด เพื่อทำให้มั่นในว่าทุนการศึกษาจะได้รับการจัดสรรไปถึงมือเด็กนักเรียนที่มีความต้องการ อย่างแท้จริงครับ
 
สำหรับสิ่งที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคมนี้ มูลนิธิ EDF ขอนำเสนอ ความหวังสุดท้าย ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของ เด็กหญิงสุพัตรา สมบูรณ์ อายุ 12 ปี เด็กนักเรียนชั้นป.6 จากจังหวัดบุรีรัมย์ ​ซึ่งพี่ๆของเธอทั้ง 6 คน ต้องสูญเสียอนาคตทางการศึกษาไปก่อนหน้านี้ เพียงเพราะความยากจน ทำให้สุพัตรากลายเป็น "ความหวังสุดท้าย" เพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของครอบครัว ซึ่งเรื่องราวของสุพัตราเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งจากชีวิตจริงของเด็กนักเรียนยากไร้อีกหลายพันคน ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF เพื่อเรียนต่อในปีการศึกษา 2558 นี้ครับ
 
ทั้งนี้ มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับรอบเทอมประจำปีการศึกษา 2558 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 นี้ครับ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค หรือ ร่วมบริจาคออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ที่ www.facebook.com/edfthai  ครับ
 

 

 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand