THA  ENG   JPN
 
สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา

ตามที่ได้เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ว่า ในรอบการบริจาคทุนการศึกษาประจำเทอม 1/2557 ที่ผ่านมา (เปิดรับบริจาคตั้งแต่ 1 พ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57) มูลนิธิ EDF สามารถระดมทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในประเภททุนต่างๆ ได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,392 ทุน จากจำนวนความต้องการของเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในปีนี้จำนวน 9,476 คน โดยยังคงมีเด็กนักเรียนที่ไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษาอีกจำนวน 3,084 คน

เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้รับทุนดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิ EDF จึงได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2557 (เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2557)  ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า มีผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพิ่มเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในวันนี้ (23 กรกฎาคม 2557) ยอดทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคในปีนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 6,729 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับม.ต้น จำนวน 4,943 ทุน ระดับม.ปลาย/อาชีวศึกษา จำนวน 751 ทุน ทุนเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติจำนวน 199 ทุน และทุนการศึกษาเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ผู้ปกครองจากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 836 ทุน และมีจำนวนเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาอีกทั้งสิ้นอีก 2,747 คนครับ

ในเดือนนี้ มูลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอข้อมูลบางส่วนของเด็กๆที่ยังไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษาทั้ง 2,898 คน แม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะมาจากครอบครัวที่ขาดแคลน แต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา เพื่อที่จะนำพาตนนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากไร้ได้ตลอดไปครับ 

โปรดตัดสินใจ “ให้” โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กๆ เหล่านี้สักหนึ่งคนเถิดครับ
 เพื่อให้พวกเขามีศักยภาพที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้อย่างแท้จริง โดยคุณสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาได้ด้วยการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับบริจาค หรือ ร่วมบริจาคออนไลน์โดยตรงผ่านทางเวบไซต์ หรือ ติดต่อEDF เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org หรือ www.facebook.com/edfthai  ครับ

สำหรับผู้บริจาคที่ได้ทำการบริจาคทุนการศึกษาประเภท 1 ปี และ ปีต่อเนื่อง ในรอบเทอม 1/2557 (1 พฤศจิกายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) มูลนิธิฯได้ทำการจัดส่งข้อมูลของเด็กนักเรียนทุนในอุปการะให้แก่ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าทุกท่านจะได้รับเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ภายในเดือนกรกฎคม 2557 นี้ครับ 

 

 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand