THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา
 
.
ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560 ครับ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ร่วมเดินทางมากับเราตลอดระยะเวลา 1ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันปิดรับบริจาคในวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อมอบโอกาสที่จะมี "อนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา" ให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทย ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560นี้ มูลนิธิEDF ได้รับบริจาคทุนการศึกษาเป็นจำนวนรวมมากถึง 9,945 ทุน โดยเป็นทุนการศึกษาจากผู้บริจาคภายในประเทศจำนวน 7,656ทุน และทุนการศึกษาจากผู้บริจาคต่างประเทศจำนวน 2,289ทุน และสามารถแยกเป็นประเภททุนการศึกษาในโครงการต่างๆได้ดังต่อไปนี้ครับ
 
 
 
ตามที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบไปก่อนนี้แล้วว่า ทุนการศึกษาส่วนใหญ่ที่ได้รับบริจาคในรอบเทอม 1/2560 (1 ต.ค. 59 - 31 พ.ค.60) มูลนิธิฯได้ดำเนินการจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนทุนในโครงการต่างๆเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงภาคเรียนที่ 1/2560 ที่ผ่านมา
 
ส่วนทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคเพิ่มเติมในรอบเทอม2/2560 (1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 60) มูลนิธิEDF จะดำเนินการจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนที่ยังไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษาจากรอบเทอม 1 พร้อมจัดส่งข้อมูลเด็กนักเรียนในอุปการะให้แก่ผู้บริจาคให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ครับ
 
ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า โอกาส และความเมตตา ที่ท่านได้แบ่งปันให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทั้ง 9,945 คน ในปีการศึกษา 2560 นี้ จะช่วยสร้างให้พวกเขาได้มีความรู้ ได้มีปัญญา ในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ด้วยตนเองต่อไปครับ

สำหรับการดำเนินโครงการทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 ที่กำลังจะมาถึง มูลนิธิEDF จะเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนทุนเพื่อขอรับทุนการศึกษาในประเภททุนต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมูลนิธิEDF จะได้ทยอยนำเรื่องราวของเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุน หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจ มานำเสนอให้ทุกท่านทราบเป็นระยะๆต่อไปครับ


สำหรับผู้บริจาคที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคทุนการศึกษากับมูลนิธิEDF ตั้งแต่วันฺที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เงินบริจาคของท่านจะได้รับการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในปีการศึกษา 2561 ที่จะมาถึงครับ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org
 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2561 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2561 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2561
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand