THA  ENG   JPN
 


สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา

เดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ EDF เตรียมความพร้อม ในการประสานงานกับโรงเรียนในโครงการทุนการศึกษากว่า 2,000 โรงเรียน เพื่อยืนยันการเข้าเรียนของเด็กนักเรียนทุนใหม่ รวมถึงยืนยันการเรียนต่อของเด็กนักเรียนทุนเดิม ในช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ที่จะมาถึงในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อเตรียมการโอนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนที่เข้าเรียนจริงต่อไปครับ

เรื่องราวที่น่าสนใจในเดือนนี้ EDF ขอนำเสนอมุมมองความคิดดีๆที่มีต่อการศึกษา ของ “นุ้ย” หรือ บุษราคัม  โคตะมะ เด็กนักเรียนทุน EDF ชั้นม.5 จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 จังหวัดขอนแก่น เธอเชื่อมั่นว่า “การศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราสามารถเลือกทางเดินชีวิตได้ด้วยตนเอง” เธอจึงเลือกที่จะตั้งใจเรียนหนังสือ และใช้โอกาสทางการศึกษาที่เธอได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับความคืบหน้าในการรณรงค์ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 9,476 คน ที่ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในขั้นตอนรอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้บริจาค ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ข้อมูลล่าสุด ในวันที่ 11 เมษายน 2557 มูลนิธิ EDF สามารถระดมทุนการศึกษาได้แล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,634 ทุน

โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาเด็กยากจนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4,263 ทุน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 563 ทุน ทุนการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 129 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ ผู้ปกครองจากเหตุการณ์ ความไม่สงบใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ 679 ทุน

อย่างไรก็ตาม EDF ยังคงต้องการการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกจำนวน 3,842 ทุน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการในการศึกษาต่อของเด็กนักเรียนจำนวน 9,476 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2557 นี้

ทั้งนี้ EDF ยังคงเปิดรับการบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2557 (รอบเทอม1/2557) จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นี้ โดยคุณสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาได้โดยการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับบริจาค หรือ ร่วมบริจาคออนไลน์โดยตรงผ่านทางเวบไซต์ หรือ ติดต่อEDF เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org หรือ www.facebook.com/edfthai  ครับ

สำหรับผู้บริจาคที่ได้ทำการบริจาคทุนการศึกษาประเภท 1 ปี และ 3 ปีต่อเนื่อง ในรอบเทอม 1/2557 (1 พฤศจิกายน 2556 – 15 พฤษภาคม 2557) มูลนิธิ EDF จะดำเนินการจัดส่งข้อมูลของเด็กนักเรียนทุนในอุปการะให้แก่ทุกท่านตามลำดับ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2557 นี้เป็นต้นไป หลังจากโรงเรียนได้ทำการยืนยันการเข้าเรียนจริงของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนหลังจากเปิดภาคเรียนครับ

วันนี้ยังพอมีเวลาก่อนที่โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนแรกประจำปีการศึกษา 2557 นี้ โปรดตัดสินใจ “ให้” โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กๆ เหล่านี้สักหนึ่งคนเถิดครับ เพื่อให้พวกเขามีศักยภาพที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้อย่างแท้จริง
 

 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand