THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา
 
เป็นระยะเวลา 30 ปีเต็ม ที่มูลนิธิEDF ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษา ให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งปณิธานดังกล่าวยังได้รับการสานต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ส่งผลให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้ส่งต่อโอกาสและน้ำใจในรูปแบบของความช่วยเหลือทางการศึกษา จากผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา จำนวนมากถึง 177,935 ราย ไปยังเด็กนักเรียนทุนที่ขาดแคลนเป็นจำนวนนมากถึง 364,916 คน จาก 5,497 โรงเรียน ในพื้นที่ 55 จังหวัดของประเทศไทย รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้แก่เด็กนักเรียนทั้งสิ้น 613,845,899 บาทครับ
 
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้ มูลนิธิEDF ได้เปิดรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรอรับทุนการศึกษาใน  แต่ละโครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมีเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 8,950 คน แยกตามประเภทโครงการต่างๆได้ดังต่อไปนี้ครับ
 
 
ดังนั้นผมจึงขอนำเสนอเรื่องราวการฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ของเด็กนักเรียนหญิง 3 คน จากจ.นครพนม คือ วิษณี สุภัตรา และ สุภาวิตา ที่ได้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรอรับทุนการศึกษาในระดับม.ต้น ในปีการศึกษา 2561 นี้ครับ ซึ่งวลีที่ว่า คนเราแม้จะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ อาจใช้อธิบาย เรื่องราวของเด็กๆทั้ง 3 คนนี้ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าพวกเธอจะเกิดในครอบครัวที่ยากจน แต่ก็พยายามตั้งใจเรียน และช่วยเหลือตัวเองในทุกทางที่จะทำได้ ด้วยความหวังที่จะได้เรียนจบ มีงานดีๆทำในอนาคต เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ให้หลุดพ้นจากความยากไร้ แต่ในวันนี้ความหวัง และทางเลือกที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา ของพวกเธอกำลังถูกจำกัดลง เพียงเพราะเงื่อนไขของ ความยากจน
 
ทุนการศึกษา จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เข้ามาช่วยเติมเต็มโอกาสที่ขาดหายไปของเด็กๆเหล่านี้ ให้ ได้รับโอกาสที่จะเรียนอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเลือกที่จะเป็น และทำในสิ่ง ที่พวกเขาหวังไว้ โดยไม่มีข้อจำกัดของความยากจนอีกต่อไป
 
ในวันนี้ยังคงมีเด็กยากไร้อีกมากที่กำลังรอคอย ผู้ให้โอกาสที่ทำให้พวกเขามีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา ซึ่งคุณสามารถร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืนด้วยการ “ให้” โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กๆเหล่านี้ เพราะผู้มีการศึกษาย่อมมีศักยภาพ เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตนเอง ได้อย่างแท้จริงครับ
 
มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับเด็กๆทั้ง 8,950 คน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2561 โดยท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org
 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2561 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2561 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2561

 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand