THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา
.
หลังจากที่มูลนิธิ EDF ได้สรุปยอดทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 7,129 ทุน ที่ได้รับบริจาคจากผู้บริจาคทุนทุกท่านในรอบเทอม1/2559 (เปิดรับบริจาคตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึง 31 พฤษภาคม 2559) เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุน และผ่านการคัดเลือก ในโครงการต่างๆ ในปีการศึกษา 2559 นี้ ซึ่งมูลนิธิEDF ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนกว่า 3,000 แห่ง ที่เด็กนักเรียนทั้ง 7,129 คน ได้แจ้งไว้ว่าจะเข้าศึกษาต่อ เพื่อยืนยันการเข้าเรียนจริงของเด็กนักเรียน ก่อนดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งมูลนิธิฯได้ดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับทุนในรอบเทอม1/2559 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาครับ
 
ตามที่ได้เคยเรียนให้ทราบไปก่อนหน้านี้ว่าในปีนี้มีจำนวนเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆของมูลนิธิEDF เป็นจำนวนมากถึง 9,053 คน ดังนั้นมูลนิธิ EDF จึงได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษารอบเพิ่มเติม (รอบเทอม2/2559) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึง 30 กันยายน 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่พลาดโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาจากรอบเทอม 1/2559
 
ซึ่งความคืบหน้าในการระดมทุนในรอบเทอม 2/2559 ล่าสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีจำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับบริจาคทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 7,813 คน โดยมีเด็กนักเรียนพิการได้รับทุนเพิ่มเติมอีก 6 คนจากเดิม 275 คน ทำให้จำนวนเด็กนักเรียนที่ยังขาดผู้อุปการะทุนการศึกษาลดลงเหลือเพียง 1,246 คน แยกตามโครงการต่างๆดังนี้ครับ


 

วันนี้ ยังพอมีเวลาที่ท่านจะสามารถหยิบยื่นอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาให้แก่เด็กๆทั้ง 1,246 คน ที่ยังขาดผู้อุปการะทุนการศึกษาเหล่านี้ โปรดพิจารณา “ให้” โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กๆ เหล่านี้สักหนึ่งคนเถิดครับ ด้วยการบริจาคผ่านโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ท่านสามารถช่วยสร้างให้เด็กคนหนึ่งให้มี “ภูมิคุ้มกันความยากจน” และ “หลักประกันในอนาคตที่ดี” เพราะผมเชื่อมั่นว่า “ผู้มีการศึกษา ย่อมมีศักยภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตนเองได้ อย่างแท้จริง”
 
มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับรอบเทอม2/2559 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. สำหรับการบริจาคทุนการศึกษาประเภท 1ปี หรือ 3 ปี ในรอบเทอม1/2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึง 31 พฤษภาคม 2559) ผู้บริจาคจะได้รับข้อมูลเด็กนักเรียนทุนในอุปการะภายในเดือนกรกฎาคม 2559
  3. สำหรับการบริจาคทุนการศึกษาประเภท 1ปี หรือ 3 ปี ในรอบเทอม2/2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึง 30 กันยายน 2559) ผู้บริจาคจะทยอยได้รับข้อมูลเด็กนักเรียนทุนในอุปการะของท่านตามลำดับ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand