THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่เห็นคุณค่าของการให้โอกาสที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF มาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ในปัจจุบัน (22 สิงหาคม 2557) มีเด็กนักเรียนได้รับทุนการศึกษา แล้ว 6,923 คน จากเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2557 นี้จำนวน 9,476 คน ซึ่งเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนแล้วทั้ง 6,923 คน ประกอบไปด้วย เด็กนักเรียนทุนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จำนวน 5,103 คน นักเรียนทุนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาจำนวน 755 คน นักเรียนทุนเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 208 คน เด็กนักเรียนทุนที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 857 คน

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ยังคงมีเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีผู้อุปการะ ทุนการศึกษาอีกจำนวน ทั้งสิ้น 2.553 คน ครับ ซึ่งมูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาเพิ่มเติมในรอบเทอม 2/2557 เพื่อขยายโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา ให้แก่เด็กๆเหล่านี้ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2557 นี้  ครับ
ดังนั้น ในเดือนสิงหาคมนี้ มูลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอสองเรื่องราว  “ความฝันที่รอการเติมเต็ม” ของ "แคร์" และ "น้อย" เด็กหญิงวัย 14 ปีจาก จังหวัดระยอง ซึ่งมูลนิธิ EDF หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวการต่อสู้ชีวิต และ ความยากลำบาก ของเธอทั้งสองคน จะสามารถเป็นตัวแทนบอกเล่า ความฝัน และความหวัง ในการที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาของเด็กนักเรียนทั้ง 2,553 คน ที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ได้เป็นอย่างดีครับ
 
โปรด “ให้” โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กๆ เหล่านี้สักหนึ่งคนเถิดครับ
 เพื่อให้พวกเขามีศักยภาพที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้อย่างแท้จริง โดยคุณสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาได้ด้วยการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับบริจาค หรือ ร่วมบริจาคออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ติดต่อEDF เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org หรือ www.facebook.com/edfthai  ครับ

อนึ่ง ในเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูล เด็กนักเรียนทุนในอุปการะให้แก่ ผู้บริจาคทุนการศึกษาประเภททุนใหม่ต่อเนื่อง 3 ปี และทุน 1 ปี ในรอบเทอม 1/2557 (รับบริจาคระหว่างเดือนพฤศจิกายน 56-พฤษภาคม 57) เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทางจดหมาย มอบของขวัญ หรือให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม แก่เด็กนักเรียนทุนในอุปการะของท่าน ท่านสามารถติดต่อประสานงานโดยตรงได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ EDF โทร 02-579-9209 ถึง 11 หรืออีเมล์ public@edfthai.org ครับ
 

 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand