THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิ EDF ได้รับการติดต่อจากอดีตเด็กนักเรียนทุนท่านหนึ่ง คือ นิกร สุวลักษณ์  หรือ กร  (ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ EDF จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2552) ที่ต้องการที่จะติดต่อกับผู้อุปการะทุนการศึกษาของเขา เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ "โอกาส" ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไป

แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายในวัยเด็ก แต่นิกร ก็ไม่เคยทิ้งการเรียน และสามารถเรียนจนจบปริญญาตรี และสามารถมีงานทำ มีรายได้ เพื่อส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวได้ตามคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับผู้อุปการะทุนการศึกษา

ดังนั้นในเดือนกันยายนนี้ EDF จึงขอแบ่งปันเรื่องราวของ นิกร สุวลักษณ์ ให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับ ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของคุณนิกร จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคน รวมถึงน้องๆเด็กนักเรียนทุนในปัจจุบันด้วยครับ


สำหรับความคืบหน้าในการระดมทุนการศึกษาเพื่อน้องๆที่ยังขาดโอกาสในปีการศึกษา 2557 นี้ ในปัจจุบัน (26 กันยายน 2557) มีเด็กนักเรียนได้รับทุนการศึกษา แล้วทั้งสิ้น 7,185 คน จากเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2557 นี้จำนวน 9,476 คน 
ซึ่งเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนแล้วทั้ง 7,185 คน ประกอบไปด้วย เด็กนักเรียนทุนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จำนวน 5,266 คน นักเรียนทุนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาจำนวน 771 คน นักเรียนทุนเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 235 คน เด็กนักเรียนทุนที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 881 คน และเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย จำนวน 32 คน 

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ยังคงมีเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีผู้อุปการะ ทุนการศึกษาอีกจำนวน ทั้งสิ้น 2,291 คน ครับ ซึ่งมูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาเพิ่มเติมในรอบเทอม 2/2557 เพื่อขยายโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา ให้แก่เด็กๆเหล่านี้ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2557 นี้  ครับ

โปรด “ให้” โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กๆ เหล่านี้สักหนึ่งคนเถิดครับ
 เพื่อให้พวกเขามีศักยภาพที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้อย่างแท้จริง โดยคุณสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาได้ด้วยการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับบริจาค หรือ ร่วมบริจาคออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ติดต่อEDF เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org หรือ www.facebook.com/edfthai  ครับ

อนึ่ง หากผู้บริจาคท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทางจดหมาย มอบของขวัญ หรือให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม แก่เด็กนักเรียนทุนในอุปการะของท่าน ท่านสามารถติดต่อประสานงานโดยตรงได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ EDF โทร 02-579-9209 ถึง 11 หรืออีเมล์ public@edfthai.org ครับ
 

 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand