THA  ENG   JPN
 
สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้ทำการสรุปจำนวนเด็กนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอรับทุนการศึกษาในประเภททุนต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน โดยกระบวนการคัดเลือกเด็กนักเรียนทุน จะเริ่มต้นด้วยการจัดประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกเด็กนักเรียนทุนให้แก่ครูผู้ดูแลโครงการทุนการศึกษาEDF ในแต่ละจังหวัด การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆจากใบสมัครของเด็กนักเรียนทุน การสอบทวนข้อมูลจากโรงเรียนต้นสังกัด และการสุ่มตัวอย่างเยี่ยมบ้านผู้สมัครขอรับทุนในแต่ละจังหวัด

สำหรับความคืบหน้าในการระดมทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆทั้ง 9,919 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2558 นี้ ในปัจจุบัน  (18 มีนาคม 2558) มูลนิธิ EDF ได้รับบริจาคทุนการศึกษาแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,716 ทุนประกอบไปด้วยทุนการศึกษาระดับม.ต้น 3,894ทุน ม.ปลาย 1,038 ทุน ทุนการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 130 ทุน และทุนการศึกษาใต้ฟ้าเดียวกัน เพื่อเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ จากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 654 ทุน โดยมูลนิธิ EDF ยังคงต้องการทุนการศึกษาอีกจำนวนทั้งสิ้น 4,203 ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนทุนในปีการศึกษา 2558 นี้ครับ
สำหรับสิ่งที่น่าสนใจประจำเดือนนี้ มูลนิธิ EDF ขอนำเสนอ "ความฝันที่รอการสานต่อ" ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของ เด็กชายปาณัสม์ คล้ายกับคำ หรือ น้องนัท อายุ 12 ปี เด็กนักเรียนชั้นป.6 จากโรงเรียนบ้านหมากหญ้า จ.อุดรธานี ​ซึ่งแม้จะเป็นเด็กยากจนแต่เ่ขาก็ไม่เคยรู้สึกท้อแท้ในโชคชะตา แต่กลับรู้สึกว่าต้องพยายามมากกว่าคนอื่นๆ น้องนัทจึงขยันและตั้งใจเรียน จนสอบได้เกรด 4 ในทุกวิชา นอกจากนี้ยังใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน และในวันหยุดเพื่อ ช่วยพ่อแม่สานหวดนึ่งข้าวเหนียว เพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งน้องนัทเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจากเด็กนักเรียนด้อยโอกาสจำนวน 9,919 คนที่ต้องการทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในปีการศึกษา 2558 นี้ครับ
 
ทั้งนี้ มูลนิธิ ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับรอบเทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2558จนถึงวันที่ 31พฤษภาคม2558นี้ครับ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค หรือ ร่วมบริจาคออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ที่ www.facebook.com/edfthai  ครับ
 

 

 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand