THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา
 
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ร่วมมอบโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนผ่านโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ทำให้พวกเขาสามารถสานต่อความฝันในการมี "อนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา"

โดยในวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 มูลนิธิ EDF ได้รับยอดบริจาคทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 7,259 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับม.ต้น 5,317 ทุน ระดับม.ปลาย/อาชีวศึกษา 772 ทุน ทุนระดับอุดมศึกษา 6 ทุน ทุนการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 240 ทุน ทุนการศึกษาเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 892 ทุน และทุนเพื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในจ.เชียงราย 32 ทุน

ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเหล่านี้ 
จะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่พวกเขาได้รับ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้อย่างแท้จริง และเติบโตขึ้นเป็น "ผู้ให้โอกาส" แก่ผู้อื่นได้ต่อไปในอนาคต
ดังนั้นในเดือนตุลาคมนี้ มูลนิธิ EDF ขอนำเสนอเรื่อง “คำขอบคุณจาก "น้ำ” หรือ เด็กหญิงศิริพร อยู่คเชนท์ อายุ 13 ปี เด็กนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ จังหวัดปทุมธานี โดยเธอเป็นหนึ่งในเด็กนักเรียนจำนวน 7,259 คน ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ในปีการศึกษา 2557 นี้ หากหลายท่านยังจำได้ มูลนิธิ EDF ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของเธอมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นเธอเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และยังไม่ได้ร้บทุนการศึกษา (อ่านเรื่องราวของ"น้ำ"ในปี 2556)

สำหรับท่านผู้บริจาคที่ต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทางจดหมาย หรือมอบ "ชุดของขวัญแห่งการเรียนรู้" ให้แก่เด็กนักเรียนทุนในอุปการะของท่าน สามารถติดต่อเพื่อสอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF อีเมล์ public@edfthai.org หรือ โทร 02-579-9209 ถึง 11 ครับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 นี้เป็นต้นไป  มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับบริจาค หรือ ร่วมบริจาคออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ติดต่อEDF เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org หรือ www.facebook.com/edfthai  ครับ

ทั้งนี้ มูลนิธิ EDF จะทยอยนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ และความคืบหน้าของโครงการทุนการศึกษา EDF ประจำปีการศึกษา 2558 และโครงการอื่นๆ ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับ
 

 

 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand