THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา

หลังจากที่มูลนิธิ EDF เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน (23 กุมภาพันธ์ 2558) มูลนิธิ EDF ได้รับบริจาคทุนการศึกษาแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,301 ทุน ประกอบไปด้วยทุนการศึกษาระดับม.ต้น 3,637 ทุน ม.ปลาย 978 ทุน ทุนการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 91 ทุน และทุนการศึกษาใต้ฟ้าเดียวกัน เพื่อเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ จากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 595 ทุน ​ซึ่งมูลนิธิ EDF ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษา ที่มีค่ายิ่ง แก่เด็กๆที่ยากไร้ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ครับ
 
ควบคู่ไปกับการรับบริจาคทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF ยังได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราคาดว่าจะสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเด็กนักเรียนให้แล้วเสร็จ และ ประกาศจำนวนที่แน่นอนของเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2558 ให้ทุกท่านได้รับทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ครับ
ซึ่งในระหว่างนี้ ทีมงานเจ้าหน้าที่มูลนิธิ EDF ยังได้ทำการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF จากกว่า 4,000 โรงเรียน ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศไทย  เพื่อชี้แจงนโยบายทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF รวมถึงขั้นตอน และกระบวนการในการคัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัติของเด็กนักเรียน ที่จะสมัครขอรับทุน และการสุ่มตัวอย่างเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุน ในแต่ละจังหวัด เพื่อทำให้มั่นในว่าทุนการศึกษาจะได้รับการจัดสรรไปถึงมือเด็กนักเรียนที่มีความต้องการ อย่างแท้จริงครับ
 
สำหรับสิ่งที่น่าสนใจประจำเดือนนี้ มูลนิธิ EDF ขอนำเสนอ "ความฝันที่รอการสานต่อ" ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของ เด็กชายปาณัสม์ คล้ายกับคำ หรือ น้องนัท อายุ 12 ปี เด็กนักเรียนชั้นป.6 จากโรงเรียนบ้านหมากหญ้า จ.อุดรธานี ​ซึ่งแม้จะเป็นเด็กยากจนแต่เ่ขาก็ไม่เคยรู้สึกท้อแท้ในโชคชะตา แต่กลับรู้สึกว่าต้องพยายามมากกว่าคนอื่นๆ น้องนัทจึงขยันและตั้งใจเรียน จนสอบได้เกรด 4 ในทุกวิชา นอกจากนี้ยังใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน และในวันหยุดเพื่อ ช่วยพ่อแม่สานหวดนึ่งข้าวเหนียว เพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งน้องนัทเป็นอีกหนึ่งในเด็กนักเรียนด้อยโอกาสจำนวนกว่าหมื่นคนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2558 นี้ครับ
 
ทั้งนี้ มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับรอบเทอมประจำปีการศึกษา 2558 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 นี้ครับ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค หรือ ร่วมบริจาคออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ที่ www.facebook.com/edfthai  ครับ
 

 

 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand