THA  ENG   JPN
 
สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา

หลังจากที่ มูลนิธิ EDF ได้ทำการสรุปและแจ้ง ตัวเลข เด็กนักเรียน จำนวน  9,919 คน  ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และการคัดเลือก เพื่อรอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้บริจาคในประเภทโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558 ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  
 
ดังนั้นในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่มูลนิธิ EDF จะต้องเร่งระดมทุนการศึกษา เพื่อสานต่อความหวังในการมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกาา ให้แก่เด็กๆเหล่านี้ ซึ่งสำหรับความคืบหน้าในการระดมทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ในปัจจุบัน  (21 พฤษภาคม 2558) มูลนิธิ EDF ได้รับบริจาคทุนการศึกษาแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,590 ทุน  ประกอบไปด้วยทุนการศึกษาระดับม.ต้น 4,572 ทุน ม.ปลาย 1,067 ทุน ทุนการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 195 ทุน และทุนการศึกษา "ใต้ฟ้าเดียวกัน" เพื่อเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ จากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 756 ทุน  โดยมูลนิธิ EDF ยังคงต้องการทุนการศึกษาอีกจำนวนทั้งสิ้น 3,329 ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในปีการศึกษา 2558 นี้ครับ

สำหรับสิ่งที่น่าสนใจในเดือนนี้  มูลนิธิ EDF ขอนำเสนอ  “ความหวัง” ของเด็กด้อยโอกาสบางส่วนจากจำนวน 9,919 คนที่ต้องการทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆประจำปีการศึกษา 2558 นี้  ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เด็กๆเหล่านี้จะได้รับน้ำใจ และความเมตตาจากท่านบ้างไม่มากก็น้อย เพื่อมอบ "โอกาสทางการศึกษา” ที่จะทำให้พวกเขาสามารถสร้าง “ภูมิคุ้มกันความยากจน” และ "หลักประกันในการมีอนาคตที่ดี” ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
ทั้งนี้ มูลนิธิEDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับรอบเทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จนถึงวันที่ 31พฤษภาคม2558นี้ครับ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค หรือ ร่วมบริจาคออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org หรือติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ที่ www.facebook.com/edfthai  ครับ
 

 

 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand