THA  ENG   JPN
 
สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นช่วงเวลาที่มูลนิธิ EDF ดำเนินการตรวจสอบใบสมัคร และคุณสมบัติ ของเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆ ซึ่งมีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 51 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยคาดว่าจะทราบจำนวนที่แน่นอนของเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในแต่ละโครงการประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ ซึ่งเราจะทำการสรุปตัวเลขเด็กนักเรียนทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ ให้แก่ทุกท่านได้ทราบต่อไปครับ


นอกเหนือจาก เรื่องราวชีวิตของ "ด.ช.กิตินันท์” หรือ “วุ้น” เด็กนักเรียนชั้นป.6 วัย 12 ปี จาก จ.บุรีรัมย์  ที่กำพร้าพ่อแม่ และต้องหยุดเรียนไปทำงานหาเงินไปโรงเรียน ที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ ในเดือนนี้ มูลนิธิ EDF ขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในปี 2559 นี้ คือ  "ด.ญ.พัชราภรณ์" หรือ "แพท" เด็กหญิงสู้ชีวิต วัย 11 ปี ชั้นป.6 จาก จ.พิษณุโลก ที่แม้จะยากจน และต้องเดินทางไกล-
จากบ้านที่อยู่บนภูเขาเพื่อไป-กลับโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน และไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าเพื่อใช้ทำการบ้าน หรืออ่านหนังสือในเวลากลางคืน แต่เธอก็มีความมุมานะ ตั้งใจเรียนจนสอบได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สุดท้ายเธอจึงตัดสินใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือน "โอกาส" ที่จะทำให้เธอสามารถสานต่อความฝันในการเป็น "ครู" เพื่อสอนเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเหมือนเช่นเธอครับ 
 
สำหรับความคืบหน้าในการระดมทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึง วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2559) มีจำนวนทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคแล้วทั้งสิ้น 4,864 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนในระดับม.ต้น 3,069 ทุน ทุนการศึกษาเด็กยากจนในระดับม.ปลาย/อาชีวศึกษา 1,337 ทุน ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 74 ทุน ทุนการศึกษา "ใต้ฟ้าเดียวกัน" เพื่อเด็กกำพร้าจากเหตุความไม่สงบใน 3 จ.ว.ชายแดนใต้ 322 ทุน และทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีก 62 ทุน 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 นี้ มูลนิธิ EDF ยังต้องการการสนับสุนนทุนการศึกษาจากท่านผู้มีจิตเมตตาอีกจำนวน 4,200 ทุนโดยประมาณ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนจำนวนไม่ต่ำกว่า 9,000 คนที่คาดว่าจะผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนในโครงการต่างๆในปีนี้ครับ
 
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากท่านได้อ่านเรื่องราว "เธอ..ขอเพียงโอกาส" ของ 
"ด.ญ.พัชราภรณ์" หรือ "แพท"  ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของเด็กนักเรียนที่กำลัง รอ "โอกาส" ที่จะมี "อนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา" แล้ว ท่านจะตัดสินใจ “ให้” โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กๆ เหล่านี้แม้เพียงสักหนึ่งคน ผ่านโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF เพื่อช่วยสร้างให้เด็กคนหนึ่งมี ภูมิคุ้มกันความยากจน และหลักประกันในอนาคตที่ดี เพราะผมเชื่อมั่นว่า “ผู้มีการศึกษา ย่อมมีศักยภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตนเองได้ อย่างแท้จริง”
 
มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นี้ ซึ่ง ท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. มูลนิธิ EDF เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึง 31 พฤษภาคม 2559
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand