THA  ENG   JPN
 
สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา
 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้ดำเนินการตรวจสอบใบสมัคร และคุณสมบัติ ของเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุน การศึกษาในโครงการต่างๆ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ามามากกว่า 10,000 คน จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยในปีนี้มีเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษา ในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นจำนวนมากถึง 9,053 คน ครับ
 
ขณะที่ในปัจจุบัน (21 เมษายน 2559) มูลนิธิ EDF มีทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตเมตตา อยู่เพียง  5,875 ทุน ทำให้ยังคงมีเด็กนักเรียนด้อยโอกาสอีกอย่างน้อย 3,178 คน ที่ยังขาดผู้อุปการะทุการศึกษา โดยแยกตามประเภทโครงการได้ดังนี้ครับดังนั้น มูลนิธิ EDF จึงอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับ "ด.ญ.พัชราภรณ์" หรือ "แพท" เด็กนักเรียนชั้นป. 6 จากจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กนักเรียนที่ยังรอการอุปการะทุนการศึกษาในปี 2559 นี้ ซึ่งแม้เธอจะมีชีวิตที่ยากลำบาก มีฐานะยากจน ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าเพื่อใช้ ทำการบ้าน หรืออ่านหนังสือ  แต่เธอก็มีควาามมุมานะ จนสอบได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกปีตั้งแต่เรียนชั้นป.1-ป.6 นอกจากนี้เธอยังสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ และกีฬาต่างๆ จนได้รับรางวัลมากมาย 
 
น้องแพทมีความฝันอยากเป็นครู แต่เธอก็ไม่รู้ว่ครอบครัวของเธอ จะสามารถส่งเสียเธอได้อีกนานแค่ไหน เธอจึงได้สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF ในปี 2559 นี้ ด้วย “ความหวัง” เป็นอย่างยิ่งว่า เธอจะได้รับ “โอกาส” ที่อาจ เป็น “จุดเปลี่ยน” สำคัญ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอตลอดไป


ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากท่านได้อ่านเรื่องราว ของ "ด.ญ.พัชราภรณ์" หรือ "แพท"  ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของเด็กนักเรียนที่กำลัง รอ "โอกาส" ที่จะมี "อนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา" แล้ว ท่านจะตัดสินใจ “ให้” โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กๆ เหล่านี้แม้เพียงสักหนึ่งคน ผ่านโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF เพื่อช่วยสร้างให้เด็กคนหนึ่งมี ภูมิคุ้มกันความยากจน และหลักประกันในอนาคตที่ดี เพราะผมเชื่อมั่นว่า “ผู้มีการศึกษา ย่อมมีศักยภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตนเองได้ อย่างแท้จริง”
 
มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นี้ ซึ่ง ท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. มูลนิธิ EDF เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึง 31 พฤษภาคม 2559
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand