THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา
.
หากหลายท่านยังจำได้ ในช่วงปลายปีที่แล้ว มูลนิธิ EDF ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของ “วุ้น” หรือ เด็กชายกิตินันท์ ศิริสื่อสุวรรณ เด็กนักเรียนชั้นป.6 วัย 12 ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกำพร้าทั้งพ่อ และแม่ ต้องอาศัยอยู่กับยายที่มีฐานะยากจน (อ่านเรื่องราวของ"วุ้น"ในปี 2558) ซึ่งหลังจากเรื่องราวของเขาถูกนำเสนอออกไป ก็ได้มีผู้มีจิตเมตตายื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่เขาเพื่อให้ได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2559 นี้
.
ดังนั้นในวันเปิดเทอมใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 2559 นี้ มูลนิธิ EDF ขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตหลังจากได้รับทุนการศึกษาของเขา
ผ่าน "วันเปิดเทอมของวุ้น"

ซึ่ง "ทุนการศึกษา" ที่วุ้น และเด็กๆอีกหลายคนได้รับนั้น แม้อาจจะดูเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก แต่สำหรับเด็กๆที่ขาดแคลนแล้ว นั่นอาจเป็น "จุดเปลี่ยนของชีวิต " ที่ทำให้พวกเขามี "กำลังใจ" และ "ความหวัง" ที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา
 
สำหรับความคืบหน้าในการระดมทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจำวน 9,053 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษา ในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ EDF ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น ในปัจจุบัน (16 พฤษภาคม 2559) มูลนิธิ EDF มีทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตเมตตา อยู่ทั้งสิ้น  6,169 ทุน ทำให้ยังคงมีเด็กนักเรียนด้อยโอกาสอีกอย่างน้อย 2,884 คน ที่ยังขาดผู้อุปการะทุนการศึกษา โดยแยกตามประเภทโครงการได้ดังนี้ครับ
 

 
ในวันนี้..ยังคงมีเด็กด้อยโอกาสอีกอย่างน้อย 2,884 คน ที่กำลัง รอ "โอกาส" ที่จะมี "อนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา" เหมือนเช่น "วุ้น" โปรดพิจารณา “ให้” โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กๆ เหล่านี้สักหนึ่งคนเถิดครับ โดยการบริจาคผ่านโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ท่านสามารถช่วยสร้างให้เด็กคนหนึ่งให้มี ภูมิคุ้มกันความยากจน และหลักประกันในอนาคตที่ดี เพราะผมเชื่อมั่นว่า “ผู้มีการศึกษา ย่อมมีศักยภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตนเองได้ อย่างแท้จริง”
 
มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559 (รอบเทอม1/2559) จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นี้ ซึ่ง ท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. มูลนิธิ EDF เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึง 31 พฤษภาคม 2559
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand