THA  ENG   JPN
 
สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา
 
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ร่วมมอบโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนผ่านโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ทำให้พวกเขาสามารถสานต่อความฝันในการมี "อนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา"

โดยในปีการศึกษา 2557 นี้ มูลนิธิ EDF ได้รับยอดบริจาคทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 7,259 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนระดับม.ต้น 5,317 ทุน ระดับม.ปลายและอาชีวศึกษา 772 ทุน ทุนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 6 ทุน ทุนการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 240 ทุน ทุนการศึกษาเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 892 ทุน และทุนเพื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในจ.เชียงราย 32 ทุน ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเหล่านี้ จะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่พวกเขาได้รับ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้อย่างแท้จริง และเติบโตขึ้นเป็น "ผู้ให้โอกาส" แก่ผู้อื่นได้ต่อไปในอนาคต

สำหรับเรื่องที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคมนี้ มูลนิธิEDF ขอนำเสนอ "มัคคุเทศก์น้อย"  ซึ่งเป็นเรื่องราวของ ด.ญ. รัตติกาล ภูแก้ว หรือ "ป่าน" อายุ 13 ปี หนึ่งในเด็กนักเรียน 7,259 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF ในปีการศึกษา 2557 นี้ ​ซึ่งแม้ว่าป่านจะไม่มีพ่อ แต่เธอก็ไม่เคยเก็บเอามาเป็นปมด้อย 
เพราะเธอรู้ดีว่าหน้าที่ที่สำคัญที่สุด คือต้องขยันและตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ทำให้เธอมีผลการเรียนดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ป่านยังทำงานพิเศษเป็นมัคคุเทศก์น้อย ที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา เพื่อหารายได้มาช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกด้วย

สำหรับในเทศกาลปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้ นอกเหนือกจากการบริจาคทุนการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาส สามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ท่านยังสามารถร่วมบริจาคของขวัญออนไลน์ ผ่าน “โครงการของขวัญแห่งการเรียนรู้” ของมูลนิธิ EDF (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่) เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในโครงการทุนการศึกษาของ EDF ซึ่งนอกจากท่านจะมอบรอยยิ้มให้แก่น้องๆแล้ว เด็กนักเรียนยังได้เรียนรู้คุณค่าของการการแบ่งปันของขวัญที่ได้รับ ให้แก่เพื่อนๆที่ขาดแคลนในโรงเรียนเดียวกันอีกด้วย โดยทุกการบริจาคผ่านโครงการของขวัญแห่งการเรียนรู้ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 นี้เป็นต้นไป มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับบริจาค หรือ ร่วมบริจาคออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ติดต่อEDF เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org หรือ www.facebook.com/edfthai  ครับ

ทั้งนี้ มูลนิธิ EDF จะทยอยนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ และความคืบหน้าของโครงการทุนการศึกษา EDF ประจำปีการศึกษา 2558 และโครงการอื่นๆ ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับ
 

 

 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand