THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ที่มูลนิธิEDF ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษา ให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งปณิธานดังกล่าวยังได้รับการสานต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ส่งผลให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2560 มูลนิธิ EDF ได้ส่งต่อโอกาสและน้ำใจในรูปแบบของความช่วยเหลือทางการศึกษา จากผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา จำนวน 177,935 ราย ไปยังเด็กนักเรียนทุนที่ขาดแคลนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 364,916 คน จาก 5,497 โรงเรียน ในพื้นที่ 55 จังหวัดของประเทศไทย รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้แก่เด็กนักเรียน 613,845,899 บาทครับ

 
สำหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ ผมต้องขอขอบคุณผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา ที่จะช่วยสร้างศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิต และอนาคตของเด็กๆเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงครับ โดยในปีนี้ มูลนิธิฯได้รับบริจาคทุนการศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,513 ทุน ซึ่งสามารถจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่ เด็กนร.ม.ต้น 6,942 ทุน เด็กนร.ม.ปลาย 980 ทุน เด็กนร.พิการ 260 ทุน เด็กนร.กำพร้า 3จว.ชายแดนใต้ 273 ทุน และนศ.ในระดับอุดมศึกษา 58 ทุน ครับ  
 
ดังนั้น มูลนิธิEDF จึงขอถ่ายทอดคำขอบคุณจากตัวแทนเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนในปี 2561 นี้ได้แก่ น้องอ้อ หรือ ด.ญ.กชกร พ่อแก้ว ชั้นม.1 รร.บ้านหนองผักแว่น จ.นครพนม และน้องแม็ก หรือ ด.ช.สุเนตร    แก้วเวียน  ชั้นม.1 รร. บ้านทับกี่ จ.เลย ซึ่งทุนการศึกษาที่พวกเขาได้รับ ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาปัญหาความขัดสนของครอบครัว แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งในชีวิต และการเรียน เพื่อนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวังวนของความยากไร้ได้ต่อไปในอนาคตครับ
 
ในส่วนของโครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF ในปีการศึกษา 2562 ที่กำลังจะมาถึง มูลนิธิฯจะเริ่มประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อขอรับทุนในโครงการต่างๆในช่วงปลายปี2561 นี้ครับ และจะได้ทยอยนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของน้องๆที่สมัครขอรับทุนให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปครับ
 
โดยมูลนิธิEDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับ ปีการศึกษา 2562
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org

สำหรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ นอกเหนือจากการมอบโอกาสทางการศึกษาแล้ว ท่านยังสามารถร่วมแบ่งปันความสุข และรอยยิ้มให้แก่น้องๆเด็กนักเรียนในอุปการะของท่าน รวมถึงเด็กๆที่ขาดแคลนคนอื่นๆในโครงการฯของมูลนิธิEDF ได้ ผ่าน โครงการของขวัญแห่งการเรียนรู้ (สามารถลดหย่อนภาษีได้) ซึ่งในปีนี้ทางมูลนิธิฯ ได้ปรับเปลี่ยนรายการของขวัญใหม่ จากข้อมูลจากการสอบถามความต้องการของเด็กๆ ในหลายๆจังหวัด ซึ่งของขวัญจากท่าน อาจเป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตของพวกเขาหลายๆคนครับ
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2562 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2562 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562

---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5

โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand