THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษกับ EDF
ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษกับ EDF


ท่านสามารถร่วมจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อรณรงค์ทุนการศึกษาให้แก่น้องๆในพื้นที่ชนบทห่างไกลในโครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF ได้ในหลายกิจกรรม เช่นการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุนการศึกษาง่ายๆ และสนุกสนานร่วมกับกลุ่มเพื่อน หรือสมาชิกครอบครัว หรือจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้าของบริษัทหรือร้านค้าที่ท่านเป็นเจ้าของ เพื่อนำรายได้มาสมทบโครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF เช่นการวางกล่องรับบริจาค การแบ่งรายได้บางส่วนจากการขายสินค้าเพื่อการกุศล การจัดงานประมูลสินค้าดารา การเปิดท้ายขายของ หรือแม้แต่การขายสินค้าการกุศลที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง เป็นต้น 


ไม่ว่าท่านจะเป็นพนักงานบริษัท เจ้าของบริษํท ร้านค้า แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา หรือสมาชิกของกลุ่มสังคมออนไลน์ต่างๆ ท่านสามารถติดต่อ  มูลนิธิEDF เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์ทุนที่เหมาะสมกับท่าน และที่สำคัญคือสร้างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของน้องๆอีกจำนวนมากที่รอคอยโอกาสจะได้กลับไปเรียนหนังสืออย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกียวกับการจัดกิจกรรมพิเศษที่เหมาะสมกับท่านได้ที่ ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา
มูลนิธิEDF โทร 02-5799209-11 หรืออีเมล์ [email protected]

อ่านต่อ

อ่านต่อ

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand