THA  ENG   JPN
ชื่อ-นามสกุล
Email
ที่อยู่ในการจัดส่ง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เสื้อ Finisher สีแดง 390 บาท ชุด
ระบุขนาดเสื้อตามจำนวนที่สมัคร
เสื้อ Finisher สีแดง 0 / 0
ขนาดรอบอกความยาวจำนวน / ชุด
5S28"22"
4S30"23"
3S32"24"
2S34"25"
S36"26"
M38"27"
L40"28"
XL42"29"
2XL44"30"
3XL46"31"
4XL48"32"
5XL50"33"

เสื้อ Finisher สีน้ำเงิน 390 บาท ชุด
ระบุขนาดเสื้อตามจำนวนที่สมัคร
เสื้อ Finisher สีน้ำเงิน 0 / 0
ขนาดรอบอกความยาวจำนวน / ชุด
5S28"22"
4S30"23"
3S32"24"
2S34"25"
S36"26"
M38"27"
L40"28"
XL42"29"
2XL44"30"
3XL46"31"
4XL48"32"
5XL50"33"

เสื้อวิ่งสีดำ 390 บาท ชุด
ระบุขนาดเสื้อตามจำนวนที่สมัคร
เสื้อวิ่งสีดำ 0 / 0
ขนาดรอบอกความยาวจำนวน / ชุด
5S28"22"
4S30"23"
3S32"24"
2S34"25"
S36"26"
M38"27"
L40"28"
XL42"29"
2XL44"30"
3XL46"31"
4XL48"32"
5XL50"33"

เสื้อวิ่งสีขาว 390 บาท ชุด
ระบุขนาดเสื้อตามจำนวนที่สมัคร
เสื้อวิ่งสีขาว 0 / 0
ขนาดรอบอกความยาวจำนวน / ชุด
5S28"22"
4S30"23"
3S32"24"
2S34"25"
S36"26"
M38"27"
L40"28"
XL42"29"
2XL44"30"
3XL46"31"
4XL48"32"
5XL50"33"
หมายเหตุ : โครงการ Childrity Run จะจัดส่งเสื้อและอุปกรณ์วิ่งที้ระลึกให้ทางไปรษณีย์ภายในประเทศไทยเท่านั้นมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand