THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

เป็นระยะเวลา 31 ปี ที่มูลนิธิEDF ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษา ให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งปณิธานดังกล่าวยังได้รับการสานต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ส่งผลให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2561 มูลนิธิ EDF ได้ส่งต่อโอกาสและน้ำใจในรูปแบบของความช่วยเหลือทางการศึกษา จากผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาจากทั้งในและต่างประเทศ ไปยังเด็กนักเรียนทุนที่ขาดแคลนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 373,414 คน จากกว่า 5,500 โรงเรียน ในพื้นที่ 61 จังหวัดของประเทศไทยครับ

สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ ผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่โครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF ส่งผลให้มีเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในทุกโครงการเป็นจำนวนมากถึง 8.6234 คน (ตัวเลข ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) แบ่งเป็นทุนเด็กนร.ยากจนในระดับม.ต้น ประเภท 3ปี และ 1ปี รวม 7,130 ทุน ทุนเด็กนร.ยากจนในระดับม.ปลาย/อาชีวศึกษา 783 ทุน ทุนเด็กนร.พิการเรียนร่วมในรร.ปกติ 390 ทุน ทุนเด็กนร.กำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 296 ทุน และทุนในระดับอุดมศึกษาอีก 35 ทุน ครับ

"ทุนการศึกษา" ที่ท่านมอบให้ ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาปัญหาความขัดสนของครอบครัวของเด็กๆเหล่านี้ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งในชีวิต และการเรียน เพื่อนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวังวนของความยากไร้ได้ต่อไปในอนาคตครับ

 
ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้ นอกเหนือจากการให้ความข่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแล้ว ผมยังอยากเชิญชวนผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่จำเป็นผ่านโครงการ "ชุดของขวัญแห่งการเรียนรู้" ให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการของมูลนิธิEDF หรือเด็กนักเรียนทุนในอุปการะของท่าน เพื่อร่วมแบ่งปันความสุข และรอยยิ้มให้แก่น้องๆที่ขาดแคลน โดยทุกๆการบริจาคผ่านโครงการชุดของขวัญฯ และโครงการทุนการศึกษาสามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับ


ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป มูลนิธิEDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้า ให้แก่เด็กนักเรียนที่กำลังจะสมัครขอรับทุนประจำปีการศึกษา 2563 ในทุกประเภทโครงการครับ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แจ้งการบริจาค หรือขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org

อนึ่ง ห
ากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2562 โปรดทำรายการบริจาคก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ครับ
 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2563

---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand