THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการต่างๆ > โครงการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Study Trip)
โครงการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Study Trip)
จากความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคมชนบท วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนปัญหาความยากจนของชาวอีสาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มูลนิธิ EDF จึงได้ริเริ่ม "โครงการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา" หรือ "Study Trip" ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล นักเรียน นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจ ได้เดินทางไปเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของ มูลนิธิ EDF ในแต่ละพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านและเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ตรงจาการลงพื้นที่จริง
บทบาทของมูลนิธิ EDF   ประสานงานระหว่างผู้บริจาค กลุ่มบุคคลผู้สนใจเข้าร่วม และชุมชนเป้าหมาย เพื่อวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของผู้เข้าร่วม ซึ่งมักรวมถึงโอกาสที่จะได้พักอาศัยแบบโฮมสเตย์ร่วมกับคนท้องถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิEDF ในแต่ละพื้นที่ เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตกรรมพื้นบ้าน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย และรับฟังปัญหาต่างๆ จากคนในชุมชน หรือเด็กนักเรียนยากจนในท้องที่ด้วยตนเอง

ริเริ่มโครงการ
 
พ.ศ. 2552
     
ตัวอย่างกิจกรรม   การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโฮเซ ประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนบ้านนาหว้า จังหวัดอุดรธานี    

การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา โดยคณะผู้เข้าร่วมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองโอซาก้า และสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น 
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา


 “ยังเห็นได้ชัดว่าที่นี่ยังขาดอะไรต่างๆ อยู่มาก โรงเรียนอยู่ห่างไกลเข้าถึงยาก
ซึ่งก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างพอเพียง
แต่ก็ประทับใจที่เห็นทุกคนไม่ย่อท้อแม้จะยากจนขาดโอกาส”


นักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยเอพียู ประเทศญี่ปุ่น
  

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand