THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมสนับสนุน EDF > ร่วมเป็นอาสาสมัคร EDF
ร่วมเป็นอาสาสมัคร EDF
 

ในการบรรลุพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของเด็กยากไร้ในชนบทนั้น ต้องการการมีส่วนร่วมและการเสียสละอย่างมากจากอาสาสมัคร ที่มีใจรักงานเพื่อสังคม และเล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ยังมีอยู่อีกมาก  

ดังนั้น
มูลนิธิ EDF จึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครมูลนิธิ EDF ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืนให้แก่น้องๆ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล เช่นอาสาสมัครช่วยงานด้านเอกสาร การคีย์ฐานข้อมูลโรงเรียนและเด็กนักเรียน งานด้านภาษาและการแปล งานออกบู๊ธ งานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ทุน งานด้านเทคโนโลยีและเวปไซต์ และงานอาสาสมัครในพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นต้น

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าร่วมทีมอาสาสมัคร
มูลนิธิ EDF เพื่อใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะพิเศษต่างๆของท่านเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสร่วมกับเรา ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF โทร 02-5799209-11 Line: @edfthai หรืออีเมล์ [email protected]
 
เสียงจากทีมอาสาสมัครมูลนิธิEDF

     "...เป็นอาสาสมัครช่วยแปลเอกสารให้กับทางมูลนิธิฯมาได้ 3 ปีแล้วค่ะ งานอาสาสมัครกับทางมูลนิธิฯเป็นกิจกรรมที่ดีที่นอกจากจะช่วยให้เราได้ช่วยสังคมกลับคืนโดยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆในถิ่นธุรกันดารที่ยังขาดโอกาสนี้อยู่แล้วก็ยังช่วยให้เราได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องได้อย่างสม่ำเสมอด้วย ประสบการณ์ที่ได้จากการมาเป็นอาสาสมัครให้กับทางมูลนิธิฯนั้นคุ้มค่ามากและช่วยทำให้เราเข้าใจได้ปัญหาช่องว่างทางการศึกษาในกลุ่มเด็กๆที่อาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารได้มากขึ้น...รู้สึกดีและภูมิใจที่ได้รู้ว่าเวลาที่เราใช้ในการแปลและเรียบเรียงแต่ละคำให้กับทางมูลนิธิฯนั้นมีคุณค่ามากนอกจากจะช่วยในการระดมทุนการศึกษาได้แล้วก็ยังทำให้เกิตรอยยิ้มและนำพาน้องๆให้เข้าไปใกล้กับความฝันที่จะได้รับการศึกษาได้อีกก้าวค่ะ"

วรรณวิโรจน์ วโรภาษ
นักศึกษาป.โท บริหารธุรกิจ 
The Wharton School, University of Pennsylvania
     “ผมได้เป็นอาสาสมัครให้ EDF ตั้งแต่ปี 2549 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ EDF ได้มาจัดงานที่มหาวิทยาลัยที่ผมสอน ในฐานะที่เป็นอาจารย์และคุณพ่อลูกสอง เรื่องการศึกษาของเด็ก เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษผมจึงรู้สึกดีที่มีส่วนเล็กๆที่ช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้เด็กๆที่ด้อยโอกาส โดยการอาสาครั้งนี้ผมรู้สึกว่าไม่ได้เสียอะไรเลยแต่กลับเป็นผู้ที่ได้หลายอย่าง คือได้รับรู้เรื่องความไม่เท่าเทียมกันของการศึกษาไทย จากปากของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง การได้เรียนรู้ว่าพวกเขารับมือกับอุปสรรคที่ต้องเผชิญอย่างไรถือเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผมด้วย อีกทั้งผู้ประสานงานของ EDF ให้เกียรติและไม่เคยสร้างความกดดันในการรับงานเลย ผมจึงทั้งมีความยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นอาสาสมัครคนหนึ่งของ EDF ”

ดร. วรัชญ์ ครุจิต
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ
Directorผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
      ผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับมูลนิธิ EDF ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 โดยสมัครด้วยตนเองจากเวปไซต์ ของมูลนิธิฯ เพราะอยากทำงานเป็นส่วนหนึ่งให้กับสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งผมเห็นว่าประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทำให้มีเด็กจำนวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะพวกเขาไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอ การที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในด้านเผยแพร่ข่าวสารของมูลนิธิฯ ให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้นั้นทำให้ผมรู้สึกมีความยินดีและภูมิใจมากครับ"

ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์
Chonlatis Darawong (Ph.D.)
Graduate School, Sripatum University, Chonburi Campus


มูลนิธิ EDF มีความต้องการอาสาสมัครในสายงานดังต่อไปนี้
 
PR support
Just a simple forward of our newsletter to your closed ones can be promoting our foundation and our cause. The emails or the PR materials can make other people understand our cause, charitable activities, on-going/new development projects or even inspiring stories. We have been working for more than 23 years but EDF still need people like you to help us.
 
There are many forms of PR/FR support such as distributing EDF’s PR materials in the comfort of your house or company, forwarding our newsletter, banner link exchange, or Media support.
 
Please download the PR materials that you are interested in helping below where you can distribute to your family, friends, and colleagues.
 
Request for PR Materials
< PR materials Downloadable>
 
EDF Newsletter and online membership
 
Banner link exchange
(Download examples of link exchange)
 
Media Support

 
Translators
Qualifications: Good command of written English or Japanese (JLPT 2)
 
Work Description:Translate EDF Newsletter, brochures, contents of EDF website

 
Proofreader
Qualifications: Native English speakers
 
Work Description:
Proofread EDF Newsletter, brochures, contents of EDF website, etc.

 
Copy Writers
Qualifications: Good with words
 
Work Description: Write articles to promote EDF work and raise awareness of educational situation in Isan. Help think of slogans or meaningful messages that can be use in our media channels.

 
Fund-raisers
Qualifications: Marketing skills with the art of speaking and a smiley face
 
Work Description: Organize events and raise funds to go towards charitable project of your choice.

 
Web Designers
Qualifications: Knowledge of Adobe (Macromedia) Flash and Adobe Photoshop

 
Application Developers
Qualifications: Knowledge of ASP, ASP.net, VB, VB.net, PHP, MS Access, MS SQL, MySQL

 
Booth Hosts/Hostesses
Qualifications: Basic understanding about the EDF plus marketing skills with the art of speaking and a smiley face. (A short training session will be given beforehand)
 
Work Description: Introduce the EDF and distribute brochures to booth visitors at events


ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand