THA  ENG   JPN
 

เรียน ผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน
 
มูลนิธิEDF ได้ทำการสรุปจำนวนทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ประจำปีการศึกษา2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
 
โดยตัวเลขอย่างเป็นทางการ มูลนิธิEDF ได้รับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,060 ทุน (มีทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคเพิ่มเติมอีกจำนวน 101 ทุน จากตัวเลข 7.959 ทุนที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้) โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6,784 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 678 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 322 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 257 ทุน และ ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 19 ทุน
 
โดยทุนการศึกษาทั้งหมด 8,060 ทุนที่มูลนิธิEDF ได้รับบริจาค คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน 10,088 คนที่อยู่ในรายชื่อรอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้
 
ซึ่งผมต้องขอขอบคุณผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กไทยที่ด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิEDF มาอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
 
ทุนการศึกษาของมูลนิธิEDF อาจมีมูลค่าไม่ได้มากมายนัก แต่สำหรับเด็กๆนักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนแล้ว เงินทุนจำนวนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้มีพื้นที่ยืนอยู่ในระบบการศึกษาอีกอย่างน้อย 1-3ปี เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ และทักษะตางๆที่จำเป็น เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้อย่างแท้จริง
 
ในขณะนี้ ทีมงานทุนการศึกษามูลนิธิ EDF กำลังประสานงานกับโรงเรียนทุกแห่ง ซึ่งเด็กๆที่ได้รับทุนทั้ง 8,060 รายกำลังศึกษาอยู่ หรือได้แจ้งความประสงค์ในการศึกษาต่อไว้ เพื่อตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต่างๆ และตรวจสอบยืนยันสถานะการศึกษาต่อของเด็กนักเรียนก่อนทำการโอนเงินทุนการศึกษาตามลำดับต่อไป
 
นอกจากการสนับสนุนทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิEDF อยากเชิญชวนให้ท่านร่วมบริจาค “ชุดของขวัญแห่งการเรียนรุู้” เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนทุนในอุปการะของท่าน หรือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนคนอื่นๆในโครงการของมุลนิธิ EDF ซึ่งอาจเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ชีวิตของเด็กๆที่ด้อยโอกาสหลายๆคน
 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2566 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีทุนการศึกษาเพียงพอสำหรับน้องๆที่กำลังจะสมัครขอรับทุนการศึกษาใหม่ในช่วงปลายปีนี้ โดยท่านสามารถทำการบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ โอนเงินบริจาคผ่านธนาคาร หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดผ่านแอพพลิเคชั่นของทุกธนาคาร โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคของมูลนิธิ EDF ได้ที่นี่
 
อนึ่ง ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนักเรียนทุนในอุปการะ ติดต่อทางจดหมายกับเด็กนักเรียนทุน หรือให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆแก่เด็กนักเรียนทุน โดยสามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF ได้ที่โทร 02-579-9209-11 (จ.-ศ. 09.00-16.30น.) Line: @edfthai หรืออีเมล์ public@edfthai.org

 

 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566
---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org โทรสาร 02-940-5266 หรือ LINE @edfthai
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand