THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > เสียงจากผู้บริจาคทุนEDF > บริษัท Daikin Compressor Industries กับการสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาEDF
บริษัท Daikin Compressor Industries กับการสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาEDF
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือหน่วยงานใดก็ตามนอกจากจะมุ่งหวังสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทหรือหน่วยงานของตนแล้ว ทุกที่ก็มีความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมแน่นอน แต่รูปแบบของการช่วยเหลือของแต่ละที่นั้นอาจแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกกิจกรรมไม่ว่าจะน้อยใหญ่นั้นก็จะเกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชน อย่างเช่นการที่ทาง EDF ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้นำความรู้ที่เรียนมา ไปประกอบอาชีพเพื่ออนาคตของตัวเองต่อไป
   
บทสัมภาษณ์ประธานบริษัท Daikin Compressor Industries Ltd.
 
คุณ Satoru Kadoya ประธานบริษัท Daikin Compressor Industries Ltd. 

ทุกวันนี้ นอกจากภาครัฐแล้ว ทางหน่วยงานภาคเอกชนและบริษัทข้ามชาติต่างๆที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยนั้น ต่างก็ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมกันมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบของการบริจาค ผ่านองค์กรการกุศลหรือ การระดมกำลังคนในหน่วยงานของตนเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน และทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

คุณ Satoru Kadoya ประธานบริษัท Daikin Compressor Industries Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศรายใหญ่ ที่ส่งไปขายภายในบริษัทในเครือในแต่ละภูมิภาคของโลก บอกกับทาง EDFว่าทางบริษัทเองนั้น ถึงแม้จะไม่มีนโยบายที่เป็นรูปเป็นร่างสำหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมก็ตาม แต่ทางบริษัทและพนักงานทุกคนก็ยินดีช่วยเหลือสังคมและชุมชน เพราะเขาคิดว่าเมื่อมาทำงานอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ตามก็ควรที่จะทำประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่นั้น เพื่อให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยอันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบริษัทและชุมชน

สำหรับกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา EDF นั้น ทั้งทางท่านประธานเอง และในนามบริษัทเองได้ช่วยบริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนทางภาคอีสานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปีแล้ว โดยเมื่อ 4 ปีก่อน ตอนนี้ทางคุณ Satoru Kadoya ได้มาประจำที่ประเทศไทยใหม่ๆ นั้น เขาก็คิดอยากที่จะนำเงินช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิที่อยู่ในประเทศไทย และพอดีกับทางที่ EDF ได้ส่งแผ่นพับแนะนำมูลนิธิไปที่บริษัท นั่นจึงเป็นการเริ่มต้นของบริษัท Daikin Compressor Industries Ltd. ที่ได้รู้จักกับ EDF นอกจากนั้นแล้วเมื่อต้นปี 2548 ทางบริษัทได้บริจาคเงินจากการได้รางวัลผู้บริหารดีเด่นภายในองค์กร เป็นจำนวน 100,000 บาทให้กับ EDF เพื่อนำไปเป็นเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิอีกด้วย

คุณ Satoru Kadoya ยังกล่าวทิ้งท้ายกับเราไว้ว่า เขาคิดว่า ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือหน่วยงานใดก็ตามนอกจากจะมุ่งหวังสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทหรือหน่วยงานของตนแล้ว ทุกที่ก็มีความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมแน่นอน แต่รูปแบบของการช่วยเหลือของแต่ละที่นั้นอาจแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกกิจกรรมไม่ว่าจะน้อยใหญ่นั้นก็จะเกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชน อย่างเช่นการที่ทาง EDF ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้นำความรู้ที่เรียนมา ไปประกอบอาชีพเพื่ออนาคตของตัวเองต่อไป


ประธานบริษัท Daikin Compressor Industries Ltd. คุณ Satoru Kadoya
2010-06-06 | เสียงจากผู้บริจาคทุนEDF | เปิดอ่าน 8345

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand