THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > เรื่องจริงของเด็กนักเรียนทุน EDF > นาย กรวิชญ์ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566
นาย กรวิชญ์ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566นาย กรวิชญ์ (กร) 
ชั้น ม.3 รร.วีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/อาชีวศึกษา 
ปีการศึกษา 2566
 
สวัสดีครับ ผมชื่อนายกรวิชญ์ มุลาลินน์ ชื่อเล่นกร เพิ่งเรียนจบชั้น ม.3 จากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์
ในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา และต้องการขอรับทุนเพื่อไปศึกษาต่อระดับชั้น ปวช ที่วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในปีการศึกษา 2566 ครับ

 

กร กับน้องสาวท่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.2 และปู่กับย่าที่ต้องกลายมาเป็นเสาหลัก
ของครอบครัวหลังจากพ่อล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
 
ครอบครัวของผมมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ได้ คุณปู่ คุณย่า คุณพ่อ น้องสาวและตัวผม คุณปู่และคุณย่าเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีรายได้ประจำ มีเพียงเบี้ยผู้สูงอายุของคุณปู่เดือนละ 600 บาทเท่านั้น ส่วนคุณย่าอายุ59 ปียังไม่ได้รับเบี้ยสูงอายุ ท่านทั้งสองมีอาชีพทำนา โดยส่วนใหญ่จะได้ข้าวมาบริโภคในครอบครัวเป็นหลัก หากปีไหนพอมีเหลือจึงจะแบ่งนำไปขาย แต่ท่านก็มีหนี้สินสะสมจากการทำนาประมาณ 10 กว่าปี สำหรับขีวิตครอบครัวชาวนา การทำนาก็เพียงสามารถประคองชีวิต และพอมีรายได้มาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวเท่านั้น ผลผลิตข้าวที่ได้ก็ไม่แน่นอนในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับว่าฝนจะดีหรือไม่ ถ้าฝนดีก็ได้ผลผลิตดี ถ้าฝนไม่ดีก็จะขาดทุน เหมือนปีที่ผ่านมา ที่นาของครอบครัวผมได้ผลผลิตข้าวน้อยมาก และยังโดนซ้ำเติมด้วยปัญหาราคาข้าวตกต่ำ จากกิโลลิ 13บาท เหลือกิโลละ 5 บาท ทำให้ขาดทุน และเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นไปอีก

 

กร น้องสาว และคุณย่าวัย 59 ปี
 
คุณปู่ของผมมีโรคประจำตัว คือ เป็นโรคเบาหวาน ต้องไปพบแพทย์ตรวจอาการและรับยามารับประทานทุกๆ 3 เดือน นอกจากทำนา คุณปู่กับคุณย่ายังรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าในหมู่บ้านด้วยเพื่อให้มีรายได้เสริมมาหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่จะเป็นการงานแก้และซ่อมเสื้อผ้า เช่น ปะ เย็บตะเข็บ เปลี่ยนซิป เป็นต้น

 

กร และยุ้งข้าวของครอบครัวที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาปู่กับย่าต้องขาดทุนจากราคาข้าว
และผลผลิตตกต่ำ
 
ส่วนคุณพ่อของผม ท่านป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ไม่สามารถทำงานได้ ทำให้ครอบครัวของเรายิ่งลำบากขึ้นไปอีก รายได้หลักของครอบครัวจึงมากจากปู่กับย่าเพียงเท่านั้น ซึ่งแทบไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่ารักษาพยาลบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของผมและน้องสาว ปัจจุบันคุณพ่อ ต้องเข้ารับการรักษาโดยการทานยา และกายภาพบำบัด อาการเริ่มดีขึ้นบ้าง แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีงานทำ และไม่มีรายได้ ส่วนคุณแม่ของผมได้หย่าร้างกับคุณพ่อ และไปมีครอบครัวใหม่และขาดการติดต่อไป

 

กรเป็นเด็กดีที่ตั้งใจเรียน เพราะรู้ว่าปู่กับย่าต้องทำงานหนักเพื่อส่งเขาเรียน เขาจึง
อยากได้ทุนเรียนต่อระดับชั้นปวช.จะได้มีวิชาชีพมาหางานทำเลี้ยงดูครอบครัวต่อไป
 
น้องสาวของผมก็กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.2 ทำให้ปู่กับย่าต้องแบกรับภาระในการส่งเสียหลานๆถึง2คน ผมกับน้องจึงพยายามตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี และช่วยเหลืองานพวกท่านทุกอย่างเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของปู่กับย่า ผมจึงมีความตั้งใจอยากจะเรียนต่อสายอาชีพในระดับปวช. เพื่อจะได้สามารถมีวิชาชีพติดตัวเพื่อใช้หางานทำส่งเสียน้อง และดูแลพ่อ ปู่และย่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้ ผมจึงได้สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิEDF เพื่อขอโอกาสในการเรียนต่อชั้น ปวช.ครับ

 
2023-04-28 | เรื่องจริงของเด็กนักเรียนทุน EDF | เปิดอ่าน 6494

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand