THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > บริดจสโตน จับมือ อีดีเอฟ จัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา“ปันน้ำใจ ปั่นไปสู่โลกกว้าง” ปีที่ 3
บริดจสโตน จับมือ อีดีเอฟ จัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา“ปันน้ำใจ ปั่นไปสู่โลกกว้าง” ปีที่ 3
การศึกษาถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของเยาวชน อันนำไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศ
เพราะความรู้เหล่านั้นสามารถนำมาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ แต่ความไม่พร้อมทางด้านโอกาสเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ดังนั้นมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายทัศนะศึกษา “Bridgestone Rides to the World” ปันน้ำใจ ปั่นไปสู่โลกกว้าง ปีที่ 3 เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อมอบโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนจาก จ.ขอนแก่น และจ.กาฬสินธุ์ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการเป็นผู้นำ มีประสบการณ์ชีวิตที่ดี กล้าคิด กล้าฝัน กล้าแสดงออก ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม โดยใช้ค่ายทัศนศึกษาเป็นตัวกระตุ้น และจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 -14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมเอ็นสิริ รีสอร์ท ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมสร้างฝันสร้างพลังตัวตน และกิจกรรมสัญญาทำดี

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษาพาน้องๆไปชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศ เกษตร สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชายหาดบางแสน พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แม้เวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีเพียง 4 วัน 3 คืน แต่คณะผู้บริหารของ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และ ทีมงานมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) เชื่อมั่นว่า การให้โอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

เพื่อสร้างแรงกระตุ้นที่ดีในการศึกษาให้แก่เด็กๆผ่านการทำโครงการดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะสร้างความสุข ความรัก ความสามัคคีให้แก่สมาชิกในค่ายเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญได้จากการทำโครงการก็คือ การเพิ่มคุณค่าแก่ตนเองให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการแบ่งปันโอกาสที่ดีให้แก่ผู้อื่นให้ได้มีความสุขอย่างแท้จริงทั้งผู้ รับและผู้ให้
2010-10-28 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 7494

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand