THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > นักศึกษา APU ร่วมเรียนรู้งานองค์กรสาธารณกุศลกับEDF
นักศึกษา APU ร่วมเรียนรู้งานองค์กรสาธารณกุศลกับEDF
EDF ได้จัดให้มี โครงการศึกษาเรียนรู้ภาคสนามสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 -24 มีนาคม 2555

โครงการนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การทำงานขององค์กรสาธารณกุศลอย่าง EDFและ องค์กรอื่นๆ ในด้านของบทบาทหน้าที่, ความรับผิดชอบ, งานด้านการพัฒนา และการบริหารจัดการองค์กร
ในสัปดาห์แรก น้องๆ APUได้ลงพื้นที่ดูงานและเข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละองค์กรของหลายๆพื้นที่เช่น ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพฯ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก สำนักบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ในสัปดาห์ที่สอง น้องๆได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของภาคอีสานและพักอาศัยอยู่กับชาวบ้าน บ้านหนองแวงฮี จ.อุดรธานี อีกทั้ง ยังมีโอกาสลงพื้นที่ดูงานโครงการต่างๆของEDFในโรงเรียนบ้านหนองแวงฮี    และในสัปดาห์สุดท้าย น้องๆได้มีโอกาสไปดูงานและเข้าฟังการบรรยายจาก EDF-Lao และ JICAผู้สนับสนุนใหญ่ด้านการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศลาว นอกเหนือจากนี้ น้องๆยังร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครที่โรงเรียนบ้านน้ำหุ่มและภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

EDF หวังว่าน้องๆAPUจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานขององค์กรสาธารณกุศลและการศึกษาของประเทศไทยและประเทศลาวมากขึ้น อีกทั้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและคนลาว และจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ในอีกทางหนึ่งเราหวังว่าน้องๆจะเป็นส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาและยกระดับการศึกษาในอนาคตให้ดีขึ้น

2012-03-01 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5458

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand