THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > นักศึกษามหาวิทยาลัยวากายาม่าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษากับ EDF
นักศึกษามหาวิทยาลัยวากายาม่าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษากับ EDF
คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ –5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำกรุงโอซากา และมหาวิทยาลัยวาคายาม่า (Wakayama University) ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่คณะนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาชาวญี่ปุ่น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้คนจากหลายเชื้อชาติ หลากภาษา ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต
ในการนี้ คณะนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้เดินทางทัศนศึกษา เยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ ทางศาสนาและวัฒนธรรมในเขตรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย มิวเซี่ยมออฟสยาม คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา หรือ วัดซิกข์ ถนนพาหุรัด เยี่ยมชมห้างทองตั้งโต๊ะกัง ถนนเยาวราช เพื่อศึกษาความสำคัญของทองคำที่มีผลต่อระบบเงินตราและเศรษฐกิจของไทย วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อสักการะพระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร หรือที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีในนาม “พระพุทธรูปทองคำ”และยังเดินทางไปวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ ถนนเจริญกรุง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อสักการะพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย และวัดอรุณราชวราราม โดยทั้งหมดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และเป็นที่รู้จักในระดับโลกทั้งสิ้นนอกจากสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยแล้ว คณะนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ยังได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ บริษัท เดนโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ถนนบางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ในฐานะที่เป็นองค์กรข้ามชาติจากประเทศญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยหลังจากทัศนศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นักศึกษาญี่ปุ่นได้เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนของประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน รวมถึงได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียน สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านให้การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนชาวญี่ปุ่น ที่โยกย้ายตามผู้ปกครองในวาระที่ต้องย้ายมาปฏิบัติงานหรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ในประเทศไทย

หลังจากที่การทัศนศึกษาในจังหวัดชลบุรี คณะนักศึกษาญี่ปุ่นได้เดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรการทำอาหารไทย ณ โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ในบริเวณของตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากที่คณะนักศึกษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยวาคายาม่า ได้เรียนรู้การทำอาหารไทย ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก เช่น ฉู่ฉี่ปลากระพง ส้มตำไทย และขนมทับทิมกรอบ และในบ่ายวันเดียวกันนั้นเอง คณะนักศึกษาได้ออกร้านเล็กๆ ในบริเวณตลาดยิ่งเจริญ เพื่อขายของที่ระลึกเล็กๆ น้อย ที่เขานำมาเองโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น โดยรายได้กว่า 6,000 บาทที่ได้จากการออกร้านในบ่ายวันนั้น ได้นำมอบให้กับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) เพื่อใช้ในการกุศลของมูลนิธิฯ ต่อไป การออกร้านในวันนั้นปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากผู้คนที่ผ่านไปมาเป็นอย่างมาก จนของที่ระลึกที่นำมา สามารถขายได้หมดภายในระยะเวลาไม่กี่นาที

หลังจากทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในกรุงเทพฯ แล้ว คณะนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ยังได้เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมแบบท้องถิ่นอีสาน รวมไปถึงหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดการการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านยางวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ในการนี้คณะนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านยางวิทยา รวมไปถึงคณะผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้าน ซึ่งได้ให้การอุปการะคณะนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ในการให้เข้าพักแบบโฮมเสตย์ ตลอดช่วงที่ทำกิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านยางใน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆ กับโรงเรียนบ้านยางวิทยานั่นเองหลังจากนั้น คณะนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ยังได้ร่วมเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นภาคเหนือ ที่มีนักเรียนชาวเขาจากชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่รายรอบ เข้ามาศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านรวมใจ อำเภอแม่จัน โรงเรียนบ้านสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนักศึกษาชาวญี่ปุ่นยังได้ร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครแก่ทั้งสองโรงเรียน ด้วยการทาสีห้องเรียน ปรับปรุงแปลงเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการละเล่นสนุกสนานกับเด็กๆ อีกด้วย

หลังจากกิจกรรมอาสาสมัครแล้ว คณะนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ยังได้เดินทางไปทัศนศึกษา ยังชายแดนไทย-พม่า ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพรมแดนติดกับจังหวัดท่าขึ้เหล็ก ประเทศพม่า รวมถึงไปทัศนศึกษาณ บริเวณ สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อสักการะวัดพระธาตุผาเงา วัดร่องขุ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่สำคัญๆ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตลาดวโรรส เป็นต้น

กิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ นอกจากการได้ทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆ แทบจะทุกภาคของประเทศไทยแล้ว กิจกรรมนี้ยังเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาชาวญี่ปุ่น ได้เรียนรู้เข้าใจ ประเทศไทยและคนไทยได้ดียิ่งขึ้น เห็นได้จากการที่คณะนักศึกษาได้เข้าพักร่วมกับชาวบ้าน เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตแบบชนบทของไทย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนทำให้รู้จักการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตอาสา ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้รับความประทับใจกับทุกกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง ประทับใจกับการต้อนรับและมิตรไมตรีของคนไทย ตลอดจนได้รับความรู้ความสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกในโอกาสต่อไป

2012-03-22 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 8562

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand