THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > การอบรมผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัด ครั้งที่ 4
การอบรมผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัด ครั้งที่ 4
ในระหว่างวันที่  3 – 4 เมษายน 2555 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)  ได้จัดการอบรมผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัดเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งมีผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัดเข้าร่วมจำนวน 34คน จาก 17จังหวัดภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่เครือข่ายโครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง โดยจัดขึ้นที่โรงแรม เพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
เนื้อหาหลักในการอบรมครั้งนี้เน้น การให้ความรู้ในการประเมินโครงการ โดยมี Workshop การประเมินโครงการเสริมพลังเด็กฯแบบเสริมพลัง โดยผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัดได้มีโอกาสฝึกการประเมินผลเชิงโครงสร้างอย่างละเอียด เช่น การลองทำโจทย์ที่มีกิจกรรมย่อย เพื่อหาแนวทางการประเมินโครงการให้มีความครอบคลุมครบตามตัวชี้วัด การวางแผนงานที่จะดำเนินการในปีที่ 2 โดยมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้แล้วหัวข้อในวันที่ 2 เป็นการระดมความคิด แนวทางการจัดมหกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นผู้นิเทศโครงการ


ซึ่งผลการอบรม ผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัดได้มีความรู้และแนวทางในการประเมินเชิงโครงสร้างที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างครอบคลุม2012-04-11 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5684

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand