THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > จัดสัมมนาสรุปบทเรียนโครงการเสริมพลังเด็กสานพลังชุมชนเข้มแข็ง
จัดสัมมนาสรุปบทเรียนโครงการเสริมพลังเด็กสานพลังชุมชนเข้มแข็ง
ในระหว่างวันที่21 – 31พฤษภาคม2555 ที่ผ่านมาทางEDF ได้จัดการสัมมนาสรุปบทเรียนโครงการเสริมพลังเด็กสานพลังชุมชนเข้มแข็งจำนวน 45 โรงเรียนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.
การประชุมครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นผู้นิเทศโครงการประจำจังหวัดคณะครูนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนต่างๆและแกนนำชุมชนเข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการและได้มีการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการแต่ละกิจกรรมโดยเทียบกับเป้าหมายของกิจกรรมตลอดจนได้วิเคราะห์หาสาเหตุของกิจกรรมที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขเพื่อที่โรงเรียนจะได้นำผลการวิเคราะห์กลับไปพัฒนาโครงการในโรงเรียนต่อไป

2012-06-12 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5385

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand