THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) มอบชุดหนังสือและอุปกรณ์กีฬา “Get-well Set” แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) มอบชุดหนังสือและอุปกรณ์กีฬา “Get-well Set” แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554
ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2555มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)ร่วมกับ EDF-Japan จัดมอบชุดหนังสือและอุปกรณ์กีฬา ในโครงการ Get-well Set ให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 244 โรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ของแต่ละจังหวัดที่โรงเรียนนั้นสังกัดอยู่ 
สืบเนื่องจากธรณีพิบัติภัยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เป็นเหตุให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นอย่างมาก ในครั้งนั้นประชาชนชาวไทยร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือส่งไปช่วยผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ ทำให้ชาวญี่ปุ่นรู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจของคนไทย และเมื่อประเทศไทยประสบอุทกภัยในปลายปีเดียวกันนั้นเอง ชาวญี่ปุ่นก็เร่งส่งความช่วยเหลือกลับมาในทันที ผ่าน EDF ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหน่วยงานระดมทุนจากชาวญี่ปุ่นของEDF ประเทศไทย เพื่อจัดซื้อชุดหนังสือและอุปกรณ์กีฬามอบให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 244 โรงเรียน เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่คณะครู-นักเรียน ให้กลับมาแข็งแกร่งดังเดิม
2012-07-03 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6284

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand