THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ปฐมนิเทศและอบรมโครงการผู้เฒ่ายิ้ม
ปฐมนิเทศและอบรมโครงการผู้เฒ่ายิ้ม
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555
ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี อ.หนองวัวซอ และโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ร่วมกับ สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women’s Club of Thailand) ได้จัดอบรมโครงการผู้เฒ่ายิ้ม (Senior Citizens Smiles) ณ โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ อำเภอเพ็ญ และโรงเรียนบ้านหนองแวงฮี อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีขึ้น
โดยจัดกิจกรรมสำหรับ 130 คน ประกอบไปด้วย กลุ่มตัวแทนผู้เฒ่า จำนวน 25 คนต่อโรงเรียนและกลุ่มตัวแทนเด็ก จำนวน 25 คนต่อโรงเรียน พร้อมด้วยแกนนำนักเรียน แกนนำครูและแกนนำชุมชน โดยได้มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันของผู้สูงอายุ ดำเนินการโดยทีมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลังจากนั้นมีพิธีเปิดและต่อด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สนุกสนาน ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายรายละเอียดโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ EDF และได้เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาให้ความรู้ใน 3 หัวข้อ 1. เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย โดยมีการสาธิตการออกกำลังกายพื้นบ้านด้วยยางยืดซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อเฒ่าแม่เฒ่า และเด็กนักเรียนที่เป็นหลานเป็นอันมาก 2. การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และ3. กิจกรรมเสริมพลังใจ ในช่วงบ่ายนั้น เป็นกิจกรรมการเขียนแผนงานกิจกรรมภายในโครงการผู้เฒ่ายิ้ม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสองให้ช่วยกันคิดในกิจกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ โดยพ่อเฒ่าแม่เฒ่าและหลานๆ ได้ร่วมการเขียนแผนออกมาด้วยความสุขและสนุกสนาน  หลายคนสะท้อนว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ตลอดไป


2012-07-10 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6018

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand