THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > EDF จัดงาน มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พลังเด็ก พลังชุมชน
EDF จัดงาน มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พลังเด็ก พลังชุมชน
ตอกย้ำความสำเร็จของแกนนำนักเรียน และชุมชนที่ร่วมโครงการต่างๆ กับมูลนิธิ EDF
เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา EDF ได้จัดงาน "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พลังเด็ก พลังชุมชน" ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายสมเกียรติ รัตนเมธาธร ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย แกนนำนักเรียน แกนนำครู และแกนนำชุมชน จากโรงเรียนต่างๆ 45 โรงเรียน ที่เข้าร่วมในโครงการ “เสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง” 
ซึ่งเป็นโครงการที่ EDF ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากนี้ ยังมีคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ อีก 21 โรง ที่เข้าร่วมโครงการ "เกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน" ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการ "เกษตรเพื่ออาหารกลางวันและให้ความรู้ด้านโภชนาการ" สนับสนุนโดยบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 66 โรงเรียน รวมมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 500 คน

การจัดงานในครั้งนี้ได้แสดงถึงศักยภาพ หรือพลังของเด็กนักเรียน และพลังของชุมชน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน โดยผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน อาทิเช่น การแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียน การเสวนาในหัวข้อ "ทำไมต้องเสริมพลังเด็ก และสานพลังชุมชน" การแสดง Power Kid Show ซึ่งเป็นการนำเสนอความรู้ปฏิบัติ หรือ Best Practice ที่ได้จากการทำโครงการ
 
ทุกคนที่มาร่วมงานจะได้นำความรู้ปฏิบัติ เทคนิคต่างๆ และเคล็ดลับใหม่ๆ ที่ค้นพบจากการดำเนินโครงการมาเพื่อแลกเปลี่ยนกัน นำไปพัฒนาโครงการของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2012-08-13 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5749

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand