THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ปฐมนิเทศและอบรมโครงการส่งเสริมอาหารมื้อเที่ยง
ปฐมนิเทศและอบรมโครงการส่งเสริมอาหารมื้อเที่ยง
วันที่ 28-31 สิงหาคม 2555
ณ โรงเรียนหาดเซียงดี และโรงเรียนโพธิ์ชัย แขวงคำม่วน ประเทศสปป.ลาว มีการจัดปฐมนิเทศและอบรมโครงการส่งเสริมอาหารมื้อเที่ยง ให้แก่กลุ่มแกนนำโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน ทั้งหมด 75 คน ประกอบด้วย แกนนำครู จำนวน 15 คน แกนนำชุมชน 30 คน และแกนนำนักเรียน 30 คน  โดยมีวิทยากรจาก EDF-Lao และ EDF-Thai เป็นผู้จัดและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายละเอียดของโครงการ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสร้างทีม โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย อาทิ วีดีโอ เกมสร้างทีม และการอภิปรายกลุ่ม พร้อมทั้งสรุปเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้ และที่สำคัญมีการทำแผนปฏิบัติการที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
ผลการจัดกิจกรรมนั้น เป็นที่พอใจของผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก แกนนำส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ช่วยกันคิดวางแผนกิจกรรม เล่นเกมเต็มที่ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งจากการตอบรับดังกล่าว ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพวกเขาเข้าใจเนื้อหาการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี หากแต่การดำเนินโครงการนั้นจะทำได้เพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างและที่สำคัญการติดตามความก้าวหน้าของโครงการบ่อยๆ ก็จะมีส่วนทำให้โครงการประสบความสำเร็จเช่นกัน2012-08-31 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5696

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand