THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > EDF ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
EDF ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 10-14 กันยายน 2555
เจ้าหน้าที่ EDF สายละ 2 คน พร้อมด้วยผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเสริมพลังเด็กฯ โครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน โครงการด้านโภชนาการและโครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือ การเก็บรวบรวมความสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้น โดยได้พูดคุยกับกลุ่มแกนนำโครงการ ความสำเร็จที่พวกเราพบเห็น อันได้แก่ ศักยภาพของกลุ่มแกนนำนักเรียนที่มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่ดีขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังพบผลิตภัณฑ์มากมายที่เกิดขึ้นจากโครงการเหล่านี้ เช่น น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ลูกประคบ น้ำพริกกบ น้ำพริกปลาดุก กล้วยหอมทองฉาบ แหนมเห็ด ไส้กรอกเห็ด แซนด์วิชข้าวหอมมะลิ EM ฉี่ไส้เดือน ข้าวฮางงอก เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว โรงเรียนได้รับรางวัลระดับทอง ระดับเพชรในโครงการส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และหลายโรงเรียนได้รางวัลในเรื่องการเต้นแอโรบิค ฮูล่าฮูป
รวมถึงการให้สัมภาษณ์ของนักเรียนคณะครู และตัวแทนชุมชนถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยการปฏิบัติสิ่งที่ดีๆ กับสุขภาพตัวเองและครอบครัว เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้าน และออกกำลังกายเป็นประจำ


2012-09-14 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5811

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand