THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > EDF ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการผู้เฒ่ายิ้มและโครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง ใน 2 โรงเรียนจังหวัดอุดรธานี
EDF ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการผู้เฒ่ายิ้มและโครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง ใน 2 โรงเรียนจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 10 กันยายน 2555
หากเดินเข้าไปในหมู่บ้านภาคอีสานของไทย เราจะพบภาพผู้เฒ่า ผู้แก่ จำนวนไม่น้อยที่ไม่อยู่บ้านตามลำพัง ก็อยู่กับหลานในวัยเรียนโดยไม่มีหนุ่มสาวหรือคนวัยทำงานอยู่ในครอบครัวด้วย สภาพที่เกิดขึ้นในสังคมชนบท และนี่คือปัญหากำพร้าเทียม ที่ควรต้องเข้าไปดูแล ด้วยวัยที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่ค่อยคุยกัน หรือคุยกันแล้วไม่เข้าใจ จึงต่อยอดกิจกรรมที่ทำมาเป็นโครงการผู้เฒ่ายิ้ม ให้เด็กกับคนแก่ได้มาทำกิจกรรมด้านการเกษตรและสุขภาพร่วมกัน เด็กๆ ก็ไม่ต้องไปเล่นเกม ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเราพบว่าสามารถทำให้คนแก่กับเด็กสื่อสารกันด้วยความเข้าใจมากขึ้น และผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วย
ไม่เพียงแต่ผู้เฒ่าที่ได้ยิ้ม เด็กๆ ก็ได้ยิ้มไปด้วย ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเมื่อชุมชนที่เขาอยู่เป็นชุมชนที่สร้างความสุข จึงไม่มีใครอยากจากบ้านไปอยู่ที่อื่น ในอนาคตปัญหาการทิ้งลูกหลานไว้กับคนแก่ในต่างจังหวัดอาจลดน้อยลง หากเด็กที่จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า สามารถทำมาหากินอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข

ในวันที่ 10 กันยายน 2555 คุณอัญชลี สิทธิกุลธร และคุณคีตฌาณ์ ลอยเลิศ เจ้าหน้าที่จาก สสส. ร่วมกับคุณลอรี่ เอ อดุลยวิจิตร และคุณมาร์ลีส แวน ดุน จากสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นิเทศโครงการจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่ EDF เพื่อไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีและใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง และเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านหนองแวงฮี อำเภอหนองวัวซอ ซึ่งทั้งสองโรงเรียนนั้นมีกลุ่มผู้เฒ่ายิ้ม จำนวนประมาณ 50 คนต่อโรงเรียนมาให้การต้อนรับและแสดงการออกกำลังกายให้ชม ผลการติดตามเป็นที่น่าพอใจของคณะผู้ติดตาม หลังจากได้รับฟังการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมของโครงการ เดินเยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชน ชมกิจกรรมออกกำลังกายของกลุ่มผู้เฒ่ายิ้มและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้เฒ่าสู่ลูกหลาน เช่น การถักผ้าโคเช การทำไม้กวาดดอกหญ้า การสานหมวกไม้ไผ่ การสานหวดและการทอเสื่อกกเป็นผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น


2012-09-10 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6088

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand