THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > EDF จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาจำนวน2,210คน
EDF จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาจำนวน2,210คน
ระหว่างวันที่ 7 - 15 ม.ค. 2556  มูลนิธิ EDF จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีครูผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) จำนวน 2,210 คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ประจำปี 2556 รวมถึงกระบวนการการคัดเลือกเด็กนักเรียนยากจนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 และแนะนำวิธีการใช้นวัตกรรมการส่งเอกสารเด็กนักเรียนเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านระบบ Online Application ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบทุนการศึกษาในแต่ละโรงเรียนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องส่งใบสมัครเด็กนักเรียนทุนทางไปรษณีย์
2013-01-17 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5133

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand