THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > EDF จับมือ Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)จัดโครงการฝึกงานของนักศึกษานานาชาติ
EDF จับมือ Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)จัดโครงการฝึกงานของนักศึกษานานาชาติ
วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มุูลนิธิ EDF พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ คอนโดะ ยูอิชิ  คณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยริทซึเมคัง เอเชียแปซิฟิก (APU) ประเทศญี่ปุ่น และดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการมูลนิธิ EDF ร่วมประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจากจังหวัดเพชรบุรี นครศรีธรรมราช มุกดาหาร และเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการฝึกงานนักศึกษานานาชาติ 
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย รวมไปถึงการได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นจากเจ้าของภาษาอีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยริทซึเมคัง เอเชียแปซิฟิค จะส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่งดังกล่าว ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 นี้   
2013-02-21 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5741

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand