THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิ EDF ร่วมกับ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด จัดทำโครงการ “Helping Hand”เสริมสร้างทักษะอาชีพให้น้อง
มูลนิธิ EDF ร่วมกับ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด จัดทำโครงการ “Helping Hand”เสริมสร้างทักษะอาชีพให้น้อง
เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF และ  บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ ในชื่อ “Helping Hand”เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 โดยสนับสนุนการดำเนินโครงการเกษตรของโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้มีสถานที่ฝึกอาชีพ ให้เกิดทักษะในด้านการทำงานด้านการเกษตร มีองค์ความรู้ติดตัว ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ กิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ในวันนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ดังนี
 
 
หลังจากพิธีเปิด อาสาสมัครจากบริษัท เป๊ปซี่โค ก็ได้เรียกพลังและความพร้อมของทีมงานและนักเรียนด้วยการ บูมเชียร์!! “PEPSICO /PEPSICO /Grow with us/ Grow with us/ PEPSICO Grow with us!” จากนั้นเราจึงเริ่มกิจกรรมด้วยการแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม พร้อมลุยสำหรับกิจกรรม  สร้าง "บ่อเลี้ยงปลาดุก-บ่อเลี้ยงกบ" และ "เรือนเพาะชำกล้าไม้"


ร่วมแรงแข็งขันก่ออิฐโบกปูนเพื่อ “บ่อเลี้ยงปลาดุก –บ่อเลี้ยงกบ” 

แม้แดดยามบ่ายจะเจิดจ้า แต่พลังและความตั้งใจของพี่ๆ อาสาสมัครจาก บริษัท เป๊ปซี่โคและ EDF และน้องๆ นักเรียนแกร่งเกินกว่าแสงตะวัน ร่วมไม้ร่วมมือกันเต็มที่ “เพื่อบ่อเลี้ยงกบ และบ่อเลี้ยงปลาดุกของเรา!”
 

โรงเรียนจะสวยเพราะเราช่วยกัน “สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้”

เรือนเพาะชำกล้าไม้ที่พี่น้องช่วยกันสร้างในวัน นี้จะเป็นพื้นที่ให้ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดเจริญงอกงามขึ้น เพื่อนำไปตกแต่งโรงเรียนโดยไม่ต้องซื้อไม้ประดับราคาแพงจากภายนอก อีกทั้งในอนาคตยังสามารถเพาะพันธุ์กล้าไม้ สร้างรายได้ให้กับโรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง
     
 
อิฐตัวหนอนสร้างรายได้

บริษัท เป๊ปซี่โค ภายใต้โครงการ Helping Hand สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การทำอิฐตัวหนอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำอิฐตัวหนอนขึ้นใช้เอง ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับโรงเรียน งานนี้น้องๆ นักเรียนและพี่ๆ อาสาสมัคร “ผสมปูน หล่อบล็อก - เรียงอิฐ กันอย่างสนุกสนาน!

จากพี่สู่น้อง... ประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติก

พี่ๆ อาสาสมัครจากบริษัท เป๊ปซี่โค นำองค์ความรู้ในการประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติก พร้อมอุปกรณ์มาถ่ายทอดให้ครูและน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 ได้เรียนรู้ทักษะการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ให้เป็นหนึ่งในทักษะวิชาชีพที่น้องๆ สามารถนำไปสร้างรายได้สำหรับตนเองและโรงเรียนได้

 
  สิ้นสุดโครงการกิจกรรมอาสาสมัคร ทั้ง 2 วัน งานนี้ทั้งพี่ๆ จาก บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด  และน้องๆ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมมากมายภายใต้โครงการเกษตรเพื่อการฝึกอาชีพ ซึ่งทางมูลนิธิ EDF และ  บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด จะลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการนี้อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 
 ..ด้วยความเชื่อมั่นว่า โครงการ “Helping Hand” จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้น้อง และเพื่อให้โรงเรียนสามารถสานต่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนได้ต่อไป
 
2013-11-22 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 7177

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand