THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา
สิ่งที่ส่งมาด้วย:       โปรแกรมอบรมและใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม (ภาษาอังกฤษ)   จำนวน 1 ไฟล์    
 
เนื่องด้วยมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดโปรแกรมฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ทั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 57 คนจาก 5 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทยจำนวน 25 คน  ประเทศลาวจำนวน 8 คน  ประเทศกัมพูชาจำนวน 8 คน  ประเทศเวียดนามจำนวน 8 คน  และประเทศพม่าจำนวน 8 คน  มีกำหนดการฝึกอบรมคือ วันที่ 5-7 มกราคม 2558 (วันเดินทางคือ วันที่ 4 มกราคม 2558) ณ โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ มูลนิธิ EDF ขอความประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้

1) มีความกระตือรือร้นและสนใจใฝ่รู้ที่จะพัฒนารูปแบบการสอนในแนวทางใหม่อยู่สม่ำเสมอ
2) มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาด้วยวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษก็ได้
3) มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษที่ดี
4) ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคในการเดินทาง
5) มีความสนใจที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมท่านอื่นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ หากมีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้
สามารถกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนแล้วสแกนส่งอีเมลกลับมาที่ RELOBangkok@state.gov
ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา คุณธเนศ เรียงแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02-2054674
2014-10-11 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5251

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand