THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิEDF ร่วมกับ สสส. จัดอบรมโครงการ "ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้"
มูลนิธิEDF ร่วมกับ สสส. จัดอบรมโครงการ "ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้"

4-5 สิงหาคม 2558: มูลนิธิ EDF ร่วมกับ สสส. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับกลาง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนจำนวนกว่า150 แห่งใน 10 จังหวัดทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วม “โครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” โดยมูลนิธิEDF ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมารับประทานผักผลไม้และโปรตีนเพิ่มมากขึ้น


 
2015-08-24 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 3815

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand