THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > การสำรวจความเป็นไปได้ในจังหวัดสมุทรสาคร
การสำรวจความเป็นไปได้ในจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อขยายการสนับสนุนของEDF ไปยังกลุ่มเด็กพม่าในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2553

เจ้าหน้าที่ EDF ได้เดินทางไปเยี่ยม NGO สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครและ โรงเรียนไทยที่มีนักเรียนพม่าเรียนร่วมในจังหวัดสมุทรสาคร อนึ่ง จังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ติดชายแดนไทย-พม่า หากแต่เป็นจังหวัดที่มีค่าจ้างแรงงานสูงใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีโอกาสหางานทำง่าย จึงทำให้มีประชากรแรงงานต่างชาติ และประชากรเด็กพม่าจำนวนมากอาศัยอยู่ วัตถุประสงค์ในการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพม่าในด้านชีวิตนักเรียน,สุขภาพ,สภาพแวดล้อมและ สถานการณ์ด้านการศึกษาของเด็กพม่า
การสำรวจความเป็นไปได้ในจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อขยายการสนับสนุนของEDF ไปยังกลุ่มเด็กพม่าในประเทศไทย
 
มูลนิธิรักษ์ไทยในจังหวัด สมุทรสาคร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร, โรงเรียนวัดสิริมงคล และโรงเรียนวัดศรีสุธาราม คือสถานที่มีความแตกต่างกันและทีมงาน EDF ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในองค์กรนั้น ภายใน 2 วัน และทำให้ทีมงานเข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนในเรื่องของวิถีชีวิตเด็กพม่าและ ความยากลำบากของพวกเขา การที่จะได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นของกลุ่มเด็กพม่าดูจะเป็นเรื่องค่อนข้าง ไกลจากความฝัน

ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับสถานการณ์นักเรียนพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทำให้ EDF สามารถวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาโครงการใหม่สำหรับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มนี้ และมีแผนที่จะสำรวจเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีในเร็วนี้

2011-01-13 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 479

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand