THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิEDF ร่วมกับมหาวิทยาลัยวอชิงตันจัดโครงการทัศนศึกษาปี่ที่3 ที่ จ.สกลนคร
มูลนิธิEDF ร่วมกับมหาวิทยาลัยวอชิงตันจัดโครงการทัศนศึกษาปี่ที่3 ที่ จ.สกลนคร
4-9 กันยายน 2559: มูลนิธิ EDF ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทัศนศึกษาภายใต้โครงการ University of Washington Exploration Seminar 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่3 นำโดย ดร.แสงจันทร์ รุ่งเรืองกลกิจ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในชนบท เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิEDF ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ รวมถึงการร่วมพักแรมแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านอีกด้วย
2016-09-12 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 4612

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand