THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิEDF ร่วมกับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจัดค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนทุนในจ.เชียงราย
มูลนิธิEDF ร่วมกับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจัดค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนทุนในจ.เชียงราย
11-13 พฤศจิกายน 2559: มูลนิธิEDF ขอขอบคุณสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ให้กับนักเรียนหญิงที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 178 คน และครูจำนวน 24 คนจาก 11 โรงเรียนในเขตภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน นอกจากนี้ ครูที่เข้าร่วมยังสามารถนำไอเดียกิจกรรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อีกด้วย 


 


 


 


 


 


 


 


 
2016-11-25 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 4993

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand