THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิ EDF ร่วมกับ มูบาดาลา ปิโตรเลียม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียน และครู จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นปีที่ 2
มูลนิธิ EDF ร่วมกับ มูบาดาลา ปิโตรเลียม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียน และครู จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นปีที่ 2
24-26 พฤศจิกายน 2560: มูลนิธิ EDF ร่วมกับ บ. มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ แกนนำนักเรียน และครู ให้กับโรงเรียนในโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 อ. สามร้อยยอด โดยมีคณะวิทยากรจากชมรมการศึกษาเพื่อสังคม (สอนเด็ก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เป็นผู้นำกระบวนการในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาเด็กๆ สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน และชุมชนของตนเอง นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนต่างๆ ภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน ได้แก่ ผ้าบาติก การทำสบู่ไบโอชาร์ การทำขนมเบเกอรี และการทำซั้ง 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
2017-12-01 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 3428

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand