THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ค่ายผูกสัมพันธ์-สานฝันเด็กพิการ ปี พ.ศ. 2554
ค่ายผูกสัมพันธ์-สานฝันเด็กพิการ ปี พ.ศ. 2554
“ค่ายผูกสัมพันธ์-สานฝันเด็กพิการ ปี พ.ศ. 2554”นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตน และ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองโดยมีครอบครัวและสังคมให้การสนับสนุน ตลอดจนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตของตน อีกทั้งได้รู้จักเพื่อนใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน ตลอดจนเกิดความมุ่งมั่นในการบรรลุความใฝ่ฝันของตน
 
     
ค่ายผูกสัมพันธ์-สานฝันเด็กพิการ ปี พ.ศ. 2554
 
ค่ายผูกสัมพันธ์-สานฝันเด็กพิการ ถูกจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่3 ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 ถึง วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2554 โดยจะนำเด็กพิการเรียนร่วมจาก 4 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และสุรินทร์ มาเข้าค่ายพักแรมค้างคืนด้วยกัน ณ สถานฝึกอบรมคริสเตียนแบบติส หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้จะเป็นเด็กพิการเรียนร่วมในโครงการส่งเสริมการศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วม (ESPDiC) จำนวน 163 คน ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ป.1 ถึงระดับชั้นม.6 หรือ ปวช.รวมถึงพ่อแม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนด้วย

ผลที่ได้คือ เด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายครั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมดีๆ ที่มีทั้งสาระและความสนุก ที่ได้ออกแบบมาให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้โลกและสังคมภายนอก ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มากขึ้น ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามทักษะความรู้ และประสบการณ์ของตน น้องๆเด็กพิการในค่ายได้คิด ได้พูด และได้แสดงออกมากที่สุด ส่วนพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่เดินทางมากับนักเรียน ก็จะได้รับการเสริมสร้างกำลังใจดีๆ รวมถึงได้เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็กพิการของตนให้เป็นคนดีและมีอนาคตที่สดใสเหมือนเด็กปกติทั่วไป อีกทั้งจะได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ดีๆมากมายจากค่ายครั้งนี้อีกด้วย

2011-02-08 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5853

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand