THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศโครงการ แก่บุคคลากรจาก สพป. 5จังหวัด
มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศโครงการ แก่บุคคลากรจาก สพป. 5จังหวัด
25-26 มิถุนายน 2561: มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการ ให้แก่บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน 5 จังหวัด ได้แก่ จ. ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง พัทลุง และสงขลา ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับ และกินผักผลไม้ ซึ่งมูลนิธิฯได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้นิเทศโครงการในระดับจังหวัด เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการของโรงเรียนต่างๆในแต่ละจังหวัดให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้


 


 


 


 


 
2018-07-19 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 3199

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand