THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > EDF จัดพิธีมอบจักรยานจำนวน 100 คันให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคบนในจ.ตาก
EDF จัดพิธีมอบจักรยานจำนวน 100 คันให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคบนในจ.ตาก
23 กรกฎาคม 2561: มูลนิธิ EDF จัดพิธีมอบจักรยานจำนวน 100คัน พร้อมหมวกนิรภัย ภายใต้โครงการ "จักรยานยืมเรียน UPS Ride with Bright Future" ให้แก่น้องๆจาก 20 รร. ใน อ.แม่สอด จ.ตาก สนับสนุนโดยมูลนิธิ UPS ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เด็กๆในชนบทมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเดินทางไปรร.อย่างสะดวกปลอดภัย นอกจากนี้น้องๆยังได้รับความรู้จากการอบรมกฎจราจร การขับขี่ปลอดภัย และการดูแลรักษาจักรยานเบื้องต้น และทางมูลนิธิUPS ยังได้สนับสนุนกิจกรรมชมรมจักรยานในโรงเรียน การมีจิตสาธารณะ ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอีกด้วย


 


 


 


 
2018-08-08 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 3032

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand