THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิEDF จัดอบรมให้แก่กว่า 100 รร.ที่เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้"
มูลนิธิEDF จัดอบรมให้แก่กว่า 100 รร.ที่เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้"
9-10 กรกฎาคม 2561: มูลนิธิEDF จัดอบรมให้แก่กว่า 100 รร.ที่เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้" และเครือข่ายรร.ใน โครงการ "ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีนผักและผลไม้" ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. โดยมีวิทยากรจากสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โดยมีกิจกรรมเช่น Workshop
การจัดอาหารที่เหมาะสมให้เด็กนร.ในแต่ละช่วงวัย เทคนิคการเลือกผักผลไม้ในแต่ละฤดูกาล วิธีการล้างผักที่ถูกต้อง เทคนิคการชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง พร้อมทั้งการปรับเครื่องมือวัดให้ได้มาตรฐาน การติดตามภาวะโภชนาการของนร. และกิจกรรมมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และเทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้
  


 


 


 


 


 
2018-08-20 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 3595

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand