THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > การสำรวจความเป็นไปได้ในพื้นที่แม่สอดเพื่อขยายการสนับสนุนของEDF เพื่อเด็กพม่าในประเทศไทย
การสำรวจความเป็นไปได้ในพื้นที่แม่สอดเพื่อขยายการสนับสนุนของEDF เพื่อเด็กพม่าในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 24-27 มกราคม 2554 เจ้าหน้าที่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา EDF ได้เยี่ยมชม องค์กรพัฒนาเอกชน, สถานที่ราชการ, ศูนย์การเรียนรู้พม่าและไทย, โรงเรียนในแม่สอดและเขตชนบทที่มีจำนวนเด็กพม่าอาศัยอยู่
การสำรวจความเป็นไปได้ในพื้นที่แม่สอดเพื่อขยายการสนับสนุนของEDF เพื่อเด็กพม่าในประเทศไทย
 
จากการสำรวจมีเด็กชนชาติพม่าเป็นจำนวนพันกว่าคนอาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ของอำเภอแม่สอดและเขตชนบทเราได้เดินทางเยือนเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 (ตาก ESA2), 3 ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนไทยและพม่าที่ได้รับการสนับสนุนโดยองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ

EDF ได้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลที่ได้มากับรองผู้อำนวยการตาก ESA2, องค์กรพัฒนาเอกชนและสำรวจโรงเรียนบ้าน แม่ปะเหนือ, โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา, โรงเรียนบ้าน ค้างภิบาล และ 4 ศูนย์การเรียนรู้พม่าจากการเดินทาง เราได้รับวิสัยทัศน์มากขึ้นและความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติของเด็กพม่าการศึกษาไทย-พม่า, สถานการณ์ชายแดนและปัญหาครอบครัวของพวกเขาในไทย -- พม่าชายแดน

ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2554, EDF จะวางแผนทำการสำรวจความเป็นไปได้ของเราภายในประเทศพม่า

 

2011-02-16 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6737

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand