THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “สตาร์บัคส์ คอมมิวนิตี้ เซอร์วิส”
มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “สตาร์บัคส์ คอมมิวนิตี้ เซอร์วิส”
มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “สตาร์บัคส์ คอมมิวนิตี้ เซอร์วิส” ร่วมกับ บ.สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จํากัด ณ รร.หมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี เพื่อช่วยสร้างบ่อปลา ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกผักสวนครัว ปรับปรุง และเปลี่ยนหลังคาที่นั่งพัก และร่วมเลี้ยงอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม รวมทั้งมอบของขวัญให้แก่น้องๆอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้มูลนิธิ EDF ได้ร่วมกับสตาร์บัคส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในโครงการ ส่งเสริมการศึกษาทวิภาคี และการพัฒนาอาชีพให้แก่นักศึกษาในประเทศไทย
ครอบคลุมสถาบันการศึกษา 14 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี ปทุมธานี อุดรธานี และภูเก็ต เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

2019-04-03 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 3391

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand