THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน”
ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน”
ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของธนาคารได้ร่วมทำกิจกรรมพัฒนารร.สุเหร่าเขียว จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการ “Bank on a Bright Future” สนับสนุนโดย HSBC Youth Opportunities Programme เพื่อช่วยพัฒนาความรู้และฝึกทักษะอาชีพให้แก่นร. 3,000 คนจาก 30 รร.ทั่วประเทศ โดยอาสาสมัครของธนาคารฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครจากมูลนิธิ EDF และคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำสนามเด็กเล่น BBL (Brain-Based Learning) ตามหลักการพัฒนาสมอง
จัดวิทยากรมาสอนนักเรียนระดับแกนนำเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์และการตลาดอีคอมเมิร์ซ รวมถึงฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำขนมดอกจอก ทำไอศกรีมหลอด และทำโรตีนมแพะ เพื่ออาจเป็นอาชีพเสริมหารายได้พิเศษในอนาคต นอกจากนี้ยังได้มอบหนังสือและอุปกรณ์ของเล่นให้แก่โรงเรียนอีกด้วย 


 


 


 


 
2019-10-04 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 3364

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand