THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ธนาคารแห่งอเมริกาภายใต้การประสานงานและดำเนินโครงการโดยมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม Volunteer Day
ธนาคารแห่งอเมริกาภายใต้การประสานงานและดำเนินโครงการโดยมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม Volunteer Day
ธนาคารแห่งอเมริกาภายใต้การประสานงานและดำเนินโครงการโดยมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม Volunteer Day พัฒนาโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 จังหวัดราชบุรี ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดกำแพงโรงเรียน ทาสีห้องเรียน ปรับปรุงแปลงผัก หว่านเมล็ดผักในแปลงเพาะ รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงระหว่างกิจกรรมส่งเสริมความรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Career and Environmental Development project) แก่นักเรียนระดับแกนนำในโครงการโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม 
ได้แก่ โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง) โรงเรียนรุจิรพัฒน์ และโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนบ้านบ้องตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ในระหว่างกิจกรรมผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละโรงเรียนที่นำมาจำหน่ายซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนด้วย

2023-10-04 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 1176

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand