THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบทุนช่วยเด็กกำพร้าภาคใต้
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบทุนช่วยเด็กกำพร้าภาคใต้
วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
 
คุณปรเมศร์ ไกรฤกษ์ (คนที่ 3 จากขวา) หัวหน้ากองกิจการสังคม 2 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน” จำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยมีนายสรรเพชร นิลรัตน์ (คนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ EDF เป็นผู้รับมอบ


2011-06-06 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6311

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand