THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ค่ายอาสาของโรงเรียนนานาชาติเซนท์ แอนดรูว์ส
ค่ายอาสาของโรงเรียนนานาชาติเซนท์ แอนดรูว์ส
โรงเรียนนานาชาติเซนท์ แอนดรูว์สร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาได้จัดค่ายอาสาพัฒนาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2554 ในปีนี้นักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนนานาชาติเซนท์ แอนดรูว์สได้ร่วมกันสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กนักเรียนทุนที่ประสบภัยน้ำท่วมจนบ้านทั้งหลังพังลงมาเมื่อปีที่แล้ว คณะอาจารย์ นักเรียน และเจ้าหน้าที่จากEDFออกเดินทางจากโรงเรียนนานาชาติเซนท์ แอนดรูว์สเช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2554 และถึงบ้านใหม่เจริญสุขในบ่ายวันเดียวกัน 
ทางโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขได้จัดพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นนักเรียนจากโรงเรียนนานาขาติเซนท์แอนดรูว์สและโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมร่วมกัน ก่อนจะเข้าสู่การบายศรีสู่ขวัญจากชาวบ้านใหม่เจริญสุขเพื่อต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนนานาขาติเซนท์แอนดรูว์ส ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2554 

นักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนนานาขาติเซนท์แอนดรูว์ส แบ่งกันเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้ไปสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนทุน ส่วนอีกกลุ่มทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียน และในวันที่ 29 ทั้งสองกลุ่มก็สลับกิจกรรมกันเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์เท่าๆกัน หลังจากร่วมแรงร่วมใจกัน การสร้างบ้านของเด็กนักเรียนทุนก็เสร็จสิ้นลงในบ่ายวันที่ 29 มิถุนายน โดยเด็กๆได้ร่วมกันสร้างโต๊ะและเก้าอี้ รวมทั้งทาสีผนังภายในบ้านเพื่อให้บ้านดูสดใสยิ่งขึ้น ด้านนักเรียนบ้านใหม่เจริญสุขก็ได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเซนท์แอนดรูว์ได้เข้าแถวตอนเช้าร่วมกับเด็กๆจากโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ก่อนจะออกเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมากลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

2011-07-27 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6635

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand