THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > 16 โรงเรียนร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ BBB ณ ไร่ภูพานรีสอร์ท จังหวัดสกลนคร
16 โรงเรียนร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ BBB ณ ไร่ภูพานรีสอร์ท จังหวัดสกลนคร
15-16 สิงหาคม 2554
 
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)จัดกิจกรรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน (Barter Between Brothers- BBB)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2554ณ ไร่ภูพานรีสอร์ต อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมกว่าร้อยคน ประกอบด้วย คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนสังกัดอยู่ รวมไปถึงนักเรียนจาก 16 โรงเรียนใน 4 จังหวัด คือจังหวัดสกลนคร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดมหาสารคาม
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับครูและนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน หรือ BBBได้มีโอกาสศึกษาดูงานของเพื่อนต่างโรงเรียน ผ่านรูปแบบนิทรรศการขนาดย่อมๆ ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ร่วมจัดกันอย่างสุดฝีมือ ประกอบด้วยนิทรรศการรูปภาพพร้อมคำบรรยาย รวมไปถึงการนำเอาผลผลิตใหม่ๆ สดๆ ตรงจากฟาร์มโรงเรียนมาจัดแสดงด้วย นอกจากนี้ ทุกโรงเรียนยังได้ร่วมกันค้นหาจุดแข็ง-จุดอ่อน ที่ค้นพบจากการดำเนินโครงการฯ มาระยะเวลาหนึ่ง ทั้งยังได้ร่วมกัน “เสริมจุดแข็งที่พบ กลบจุดอ่อนที่เห็น”ให้แก่กันและกัน โดยโรงเรียนที่มีการดำเนินโครงการที่สำเร็จนั้น ก็จะได้เป็นตัวอย่างที่ดี (Good Practice) ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ BBB ข้อหนึ่งที่ว่า “เพื่อให้แต่ละโรงเรียนในโครงการ ได้แลกเปลี่ยนทั้งในด้านผลผลิตการเกษตร รวมไปถึงความรู้และประสบการณ์จากการทำโครงการ”อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังจะสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการช่วยเหลือเกื้อกูล และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน
 
โครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน (Barter Between Brothers- BBB)เป็นโครงการที่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 6 จากบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ BBB นี้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยยึดหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งผลผลิตทางการเกษตร และประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง

2011-08-31 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6136

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand