THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการใต้ฟ้าเดียวกัน ประจำปี 2554
พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการใต้ฟ้าเดียวกัน ประจำปี 2554
ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการใต้ฟ้าเดียวกัน ให้แก่เด็กกำพร้าจากสถาณการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงและมูลนิธิEDFร่วมกับหน่วยงานราชการ (นายก อบจ. ,ฝ่ายทหาร กอ.รมน.) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2554 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท2011-09-01 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5341

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand