THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการ “ท่องโลกใบใหญ่ด้วยไอที (ETS)”
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการ “ท่องโลกใบใหญ่ด้วยไอที (ETS)”
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเปิดโลกกว้างผ่านการ เรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนในชนบท
คุณอัลเบิร์ต ลอริดัน ผู้บริจาคทุน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ได้จัดทำโครงการ “ท่องโลกใบใหญ่ด้วยไอที” “ท่องโลกใบใหญ่ด้วยไอที” หรือเรียกสั้นๆว่า ETS จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 และดำเนินการมาถึง ณ ปัจจุบันเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทางมูลนิธิ EDF จึงได้จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการท่องโลกใบใหญ่ด้วยไอ ที (ETS) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครพนม มุกดาหาร สกลนคร คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ETS รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก EDF รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาจากแต่ละโรงเรียนได้เล่าถึงความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ ETS รวมถึงปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ ทั้งยังร่วมกันระดมความคิดในการจัด ETS Contest Day การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในโครงการ ETS (ETS Super School) การจัดกิจกรรมย่อยในภาคเรียนที่ 2 รวมไปถึงการนัดประชุมทางอินเตอร์เน็ตด้วย2010-10-15 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5170

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand