THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษกับ EDF > โครงการ Cause Related Marketing
โครงการ Cause Related Marketing
หากบริษัทหรือองค์กรของท่านมีความสนใจที่จะเข้าร่วม "โครงการ Cause Related Marketing" กับ มูลนิธิ EDF  เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ หรือส่งเสริมการตลาดเพื่อสังคมให้กับสินค้าของท่าน เช่นการจัดแคมเปญในการนำรายได้บางส่วน หรือทั้งหมดจากการขายผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของบริษัท เพื่อสมทบเป็นเงินบริจาคให้แก่โครงการทุนการศึกษา หรือโครงการต่างๆของมูลนิธิ EDF หรือต้องการที่จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ หรือผลิตภัณฑ์ของท่าน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ EDF
ท่านสามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วม "โครงการ Cause Related Marketing" กับมูลนิธิ EDF ได้ที่ "ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF" โทร 02-5799209 ถึง 11 หรืออีเมล์ [email protected]
2010-12-22 | ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษกับ EDF | เปิดอ่าน 10983

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand