THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการต่างๆ > สรุปรายงานโครงการโรงอาหาร 2022
สรุปรายงานโครงการโรงอาหาร 2022
     มูลนิธิ EDF ได้จัดทำโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงโรงอาหารให้แก่โรงเรียนประถมขนาดเล็ก ทำการระดมทุนจากผู้บริจาคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินให้แก่โรงเรียนประถมขนาดเล็กที่มีความขาดแคลนได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์โรงอาหารที่จำเป็น ปรับปรุงส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีภายในโรงอาหารแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
     เป็นระยะเวลา 4 เดือนหลังจากการเริ่มระดมทุนมูลนิธิสามารถระดมทุนจากผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 239,900 บาท และได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมอบให้แก่โรงเรียนประถมขนาดเล็ก 7 โรงเรียนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล) จ.บุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณ 35,000 บาท
  2. โรงเรียนบ้านป่าซ่าน จ.พิษณุโลก ได้รับงบประมาณ 35,000 บาท
  3. โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด จ.หนองคาย ได้รับงบประมาณ 34,000 บาท
  4. โรงเรียนบ้านเหล่า จ.มหาสารคาม ได้รับงบประมาณ 35,000 บาท
  5. โรงเรียนบ้านดอนศาลา จ.นครพนม ได้รับงบประมาณ 35,500 บาท
  6. โรงเรียนบ้านไร่ จ.หนองคาย ได้รับงบประมาณ 32,700 บาท
  7. โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์(ไตรคามประชาสรรค์) จ.บุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณ 32,700 บาท

รายละเอียดการปรับปรุงโรงอาหาร

1.โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล) จ.บุรีรัมย์
งบประมาณ 35,000 บาท
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร(ชนิดพับได้) 13 ตัว เก้าอี้พลาสติก 40 ตัว และหม้ออลูมิเนียม 5 ใบ

สภาพอุปกรณ์และโรงอาหารก่อนปรับปรุง


อุปกรณ์ที่จัดซื้อและสภาพโรงอาหารหลังปรับปรุง
 
คำขอบคุณจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์สมคิด คำกังวาฬ

"ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค และมูลนิธิEDF เป็นอย่างมาก ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อและปรับปรุงโรงอาหารแก่โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล) ซ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนงบประมาณ ทำให้นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดถูกสุขลักษณะ"

คำขอบคุณจากตัวแทนเด็กนักเรียน
 
เด็กหญิงสุชานุช จันทร์เจ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

"หนู้รู้สึกดีใจมากที่ได้โต๊ะสำหรับนั่งกินข้าวในโรงอาหารใหม่แทนโต๊ะเก่าที่พัง เมื่อก่อนหนูไม่ค่อยอยากเข้าไปนั่งกินข้าวในโรงอาหารเพราะต้องนั่งเบียดกันกินข้าวบนโต๊ะเก่าสีดำ แต่ตอนนี้หนูและเพื่อนๆอยากพักเที่ยงเร็วๆจะได้เข้าไปนั่งกินข้าวในโรงอาหารบนโต๊ะสีขาว และเก้าอี้ใหญ่นั่งสบาย หนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ได้ช่วยบริจาคเงินซื้อโต๊ะเก้าอี้ใหม่ให้หนูและเพื่อนๆ"

2.โรงเรียนบ้านป่าซ่าน จ.พิษณุโลก
งบประมาณ 35,000 บาท
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ ซิงค์อ่างล้างจาน 3 หลุม  เก้าอี้พลาสติก 130 ตัว คูลเลอร์น้ำสแตนเลส 1 ถัง อิฐบล็อก ทราย เหล็กสำหรับก่อฐานอ่างล้างจาน


สภาพอุปกรณ์และโรงอาหารก่อนปรับปรุง


อุปกรณ์ที่จัดซื้อและสภาพโรงอาหารหลังปรับปรุง
 
คำขอบคุณจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรวิทย์ มาดิษฐ์
 
"ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้โรงเรียนได้พัฒนามีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ น่านั่งรับประทานอาหาร มีเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ถังน้ำที่สะอาดและอ่างล้างจานที่มีคุณภาพ ทำให้เด็กนักเรียนบ้านป่าซ่านมีคุณภาพชีวิตที่โรงเรียนดีขึ้นครับ"
 
คำขอบคุณจากตัวแทนเด็กนักเรียน


เด็กหญิงสุดารัตน์ จำปาทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 
"หนูดีใจมากที่โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น มีอ่างล้างจาน ถังน้ำสะอาด เก้าอี้ใหม่แทนของเก่าที่แตกพุพัง ทำให้ทุกวันนี้หนูและเพื่อนรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีความสุขมากค่ะ หนูและเพื่อนสัญญาว่าจะช่วยกันดูแลทำความสะอาดให้อุปกรณ์ต่างๆใช้ไปได้นานๆค่ะ"

3.โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด จ.หนองคาย
งบประมาณ 34,000 บาท
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ โต๊ะยาวพับได้สีขาว 10 ตัว เก้าอี้พลาสติก 100 ตัว
 
สภาพอุปกรณ์และโรงอาหารก่อนปรับปรุง


อุปกรณ์ที่จัดซื้อและสภาพโรงอาหารหลังปรับปรุง
 
คำขอบคุณจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
 
อาจารย์อรทัย รัตนคุณ
 
"คณะครูและนักเรียนรู้สึกดีใจที่ได้รับโต๊ะและเก้าอี้ชุดใหม่ในการนั่งรับประมานอาหารกลางวันโดยที่ไม่ต้องกังวลโต๊ะเก้าอี้จะพังเป็นอันตรายในขณะนั่ง นอกจากนั้นยังสามารถใช้โต๊ะเก้าอี้ในกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนเช่นการประชุมผู้ปกครอง การจัดงานวิชาการ มีประโยชน์อย่างมาก ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง"
 
คำขอบคุณจากตัวแทนเด็กนักเรียน
 
เด็กหญิงวริศรา กอบัวกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
"หนูขอขอบพระคุณที่ช่วยเหลือโรงเรียนของหนู ช่วยให้พี่ๆ น้องๆ ของหนูมีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร ทำให้พวกหรนูมีความสุขในช่วงรับประทานอาหารค่ะ"

4.โรงเรียนบ้านเหล่า จ.มหาสารคาม
งบประมาณ
35,000 บาท
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ ตู้เย็น 1 เครื่อง อ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง 1 ชุด เตาแก๊สหัวคู่ 1 ชุด คูลเลอร์ 38 ลิตร 6 ใบ รถเข็นเก็บจานพร้อมถาด 1 ชุด
 

สภาพอุปกรณ์และโรงอาหารก่อนปรับปรุง


อุปกรณ์ที่จัดซื้อและสภาพโรงอาหารหลังปรับปรุง
 
คำขอบคุณจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ


อาจารย์นิติญาพร ใจเที่ยง

 
"ในนามของโรงเรียนบ้านเหล่า ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงอาหาร ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นที่มีความจำเป็นในการแช่อาหารสด อ่างล้างจานที่ถูกสุขลักษณะ รถเข็นเก็บถาดและเศษอาหาร และเตาแก๊สที่ปลอดภัยสำหรับปรุงอาหารกลางวัน สิ่งของเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียน คณะครูเป็นอย่างยิ่งค่ะ" 
คำขอบคุณจากตัวแทนเด็กนักเรียน


เด็กหญิงกัญญาภัค โพธิ์เหลือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
"หนูขอพระคุณท่านผู้บริจาคใจดีที่มอบอ่างล้างจาน ตู้เย็น คูลเลอร์ หนูและเพื่อนๆได้ใช้ประโยชน์ทุกวัน มีความสะดวกมากขึ้นเวลาไปรับประทานอาหารกลางวัน ได้ดื่มน้ำสะอาดหลังเล่นกีฬา หนูและเพื่อนๆจะช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สภาพดีและใช้งานได้นานๆค่ะ"

5.โรงเรียนบ้านดอนศาลา จ.นครพนม
งบประมาณ
35,500 บาท
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ  หม้อสำหรับปรุงอาหาร 4 ใบ หัวแก๊ส 2 หัว ถังแก๊ส 2 ถัง ตู้เย็นขนาด 6 คิว 1 เครื่อง โต๊พับ 1 ตัว
 
สภาพอุปกรณ์และโรงอาหารก่อนปรับปรุง


อุปกรณ์ที่จัดซื้อและสภาพโรงอาหารหลังปรับปรุง
 
คำขอบคุณจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
 
อาจารย์ภาวนา แง่มสุราช
 
"ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)  เป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาให้ทุนในครั้งนี้  ซึ่งมีประโยชน์  มีคุณค่าต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก  ทางโรงเรียนบ้านดอนศาลา  นักเรียน  ครู  ตลอดบุคลากร  มีความซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างสูงและจะไม่ลืมพระคุณที่ให้ความกรุณาช่วยเหลือมาในครั้งนี้"
 
คำขอบคุณจากตัวแทนเด็กนักเรียน


เด็กหญิงณภัสราวดี เสนสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
"ขอขอบพระคุณที่มอบอุปกรณ์ครัวให้หนู เพื่อนๆ พี่ๆ และน้อง ๆ โรงเรียนบ้านดอนศาลามีอุปกรณ์ครัวที่มากขึ้น  มีหม้อที่อยู่ในสภาพดีจำนวนเพียงพอในการใช้ปรุงอาหาร  มีกะละมังใบใหญ่ใช้ในการล้างผัก  ล้างถาดอาหาร มีตู้แช่อาหารทำให้ผักสดเนื้อสดไว้ปรุงอาหารกลางวันค่ะ"

6.โรงเรียนบ้านไร่ จ.หนองคาย
งบประมาณ
32,700 บาท
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 5 ลิตร 1ใบ หม้อสำหรับปรุงอาหาร หัวแก๊ส 2 หัว 1ชุด ชั้นวางถาด 4 ชั้น
 

สภาพอุปกรณ์และโรงอาหารก่อนปรับปรุง


อุปกรณ์ที่จัดซื้อและสภาพโรงอาหารหลังปรับปรุง
 
คำขอบคุณจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
 
อาจารย์จุฑาภรณ์ บัณฑิตร
 
"ขอขอบพระคุณมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ที่มอบงบประมาณเพื่อซื้ออุปกรณ์โรงอาหาร ทำให้โรงอาหารของเรามีอุปกรณ์สะอาดใหม่ เพียงพอต่อการใช้งาน แม่ครัวสามารถประกอบอาหารได้สะดวก เด็กนักเรียนรวมถึงคณะครูรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารได้อย่างมีความสุข"
 
คำขอบคุณจากตัวแทนเด็กนักเรียน
 
เด็กหญิงอภัสรา เสียวสุข และเด็กหญิงกัญญาวีร์ พาลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
"พวกเราเป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านไร่ขอขอบคุณมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)ที่มอบอุปกรณ์เครื่องครัวใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านไร่ ทำให้เราสะดวกในการทำอาหาร และเด็กนักเรียนบ้านไร่มีความสุขในการกินอาหารกลางวัน พวกเราจะดูแลรักษาเครื่องครัวให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้ไปได้นานๆค่ะ"

7.โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์(ไตรคามประชาสรรค์)จ.บุรีรัมย์
งบประมาณ
32,700 บาท
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ ชุดอ่างล้างถาดอลูมิเนียมแบบ 2 หลุม มีขาตั้ง 5 ชุด ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น 2 ก๊อก 1 เครื่อง พัดลมขาตั้ง 4 เครื่อง
 
สภาพอุปกรณ์และโรงอาหารก่อนปรับปรุง
 

อุปกรณ์ที่จัดซื้อและสภาพโรงอาหารหลังปรับปรุง

คำขอบคุณจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ


อาจารย์ภัสสร์วรัตน์  สอดเสน

 
"ทางโรงเรียนได้งบประมาณไปจัดซื้อที่ล้างถาดอาหาร  เครื่องทำน้ำเย็นและพัดลม  ทำให้นักเรียนมีที่ล้างถาดอาหารที่มีความแข็งแรง  สะอาด  สะดวกในการใช้  ได้เครื่องทำน้ำเย็นที่นักเรียนชอบดื่ม  ได้พัดลมให้นักเรียนขณะรับประทานอาหารกลางวัน  ต้องขอขอบพระคุณทางมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)  มา  ณ  โอกาสนี้  ขอบพระคุณค่ะ"
คำขอบคุณจากตัวแทนเด็กนักเรียน


เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุตรคำโชติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
"ขอบคุณที่มอบที่ล้างจาน  เครื่องทำน้ำเย็น  และพัดลม หนูและเพื่อนๆ  มีความสุขมากที่ได้เปิดพัดลมขณะรับประทานอาหาร  ได้ล้างถาดอาหารในอ่างล้างจานอันใหม่  และได้ดื่มน้ำเย็นๆ ชื่นใจ  ขอขอบคุณค่ะ"

 

 
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand